Raadscolumn Nathalie Barnhoorn (CDA): 2020

We zijn inmiddels al weer drie weken verder in het jaar 2020. Een nieuw jaar, een nieuw decennium die we met zijn allen ingaan. Een nieuw jaar betekent voor veel mensen ook goede voornemens oppakken en nieuwe doelen stellen, zo ook voor de gemeente Noordwijk.

Nathalie BarnhoornEen nieuw jaar betekent ook een nieuwe burgemeester die wij volgende week zullen gaan verwelkomen in de gemeente Noordwijk. Er ligt een mooie taak weggelegd voor haar om de gemeente Noordwijk te gaan besturen. Ik wens haar dan ook veel succes en wijsheid toe met deze prachtige uitdaging.

Blij en verheugd was ik om te lezen dat de eerste rondetafelgesprekken van het nieuwe jaar zijn begonnen met het onderwerp Eenzaamheid. Een onderwerp waar ik mij in 2016 al mee heb bezig gehouden en sterk voor heb gemaakt. Ik bezocht toen de stichting Achtzaam, een stichting uit Katwijk die zich inzet voor de kwetsbare medemensen. Het raakte mij zo dat ik besloot middels een motie het college en de gemeenteraad op toe roepen een bedrag te reserveren om hier meer aandacht aan te besteden, helaas werd de motie toen niet aangenomen en weggewuifd door zowel de raad als het college. 

De feiten zijn (helaas) nog steeds zo dat deze groep mensen blijft groeien. 1 op de 3 mensen in Nederland voelt zich wel eens alleen of eenzaam. Het is dan ook van groot belang dat dit thema bespreekbaar gemaakt wordt. 

Noordwijk scoort ten opzichte van andere gemeente relatief hoog als het gaat om het aantal mensen dat te kampen heeft met deze problematiek. Daarom wordt de raad nu gevraagd geld uit te trekken en mensen te activeren om eenzaamheid in hun omgeving tijdig te signaleren. Het inzetten op bewustwording zal dan ook een belangrijk deel van het beleid moeten gaan vormen. Verenigingen kunnen hier bijvoorbeeld een belangrijke rol in spelen door het grote netwerk maar ook u, wees bewust van de mensen om u heen want niemand mag toch immers alleen zijn?

Dinsdag 21 januari zal het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad komen en zullen wij hier over gaan stemmen. Ik hoop van harte dat men zal stemmen vanuit het hart in plaats vanuit politiek standpunt. Het is immers een steeds groter wordende groep kwetsbare mensen die al onze aandacht verdienen.