Raadscolumn Michael van Dormolen (VVD): `Samen Noordwijk nog mooier maken`

De verkiezingen liggen achter ons en de fusie is een feit. Het stof is neergedaald en het echte werk is begonnen. Onze ambitie is Noordwijk een nog mooiere gemeente te maken. Met zijn vier unieke kernen, inwoners die zich inzetten voor elkaar en het algemeen belang, fantastische ondernemers, het bruisende verenigingsleven en de prachtige omgeving.

ManMeedenken in mogelijkheden  

Er is veel werk te verzetten de komende jaren, door onze ambtenaren, wethouders, burgemeester, raadsleden en externe partners. De daadwerkelijke samenvoeging van de twee voormalige organisaties is nog in volle gang. We willen bovendien een nieuwe werkwijze, waarbij inwoners, ondernemers en verenigingen nog meer centraal staan. Meedenken in mogelijkheden in plaats van aangeven wat niet kan. U actief betrekken bij het maken van keuzes, zowel in beleid als in uitvoering. Initiatieven stimuleren en van harte ondersteunen.

9 speerpunten voor de eerste 100 dagen 

Daar bovenop nog alle lopende projecten die af moeten en de ambities die we voor de toekomst hebben. In ons coalitie akkoord zijn 9 speerpunten voor de eerste 100 dagen benoemd. Er wordt nu hard gewerkt om in april de eerste resultaten te presenteren. Enkele van die speerpunten zijn:

  • Waar kunnen we het snelst sociale woningen bouwen
  • Welke oplossing kiezen we voor het parkeerprobleem in Noordwijk aan Zee
  • Verkeersonveilige situaties in uw wijk moeten aangepakt worden
  • Wat kunnen we als gemeente nog meer doen tegen winkelleegstand
  • Fouten in bestemmingsplannen moeten spoedig worden hersteld
  • Waar kunnen we onze arbeidsmigranten huisvesting bieden

Ik ga ervan uit dat we de komende jaren als gemeenteraad, zowel coalitie en oppositie, goed zullen samenwerken. Het inhoudelijke debat zal moeten leiden tot het verzilveren van alle kansen die er zijn voor onze mooie nieuwe gemeente.

Uw initiatieven zijn welkom! 

Ik hoop ook dat u volop van zich laat horen en met initiatieven komt. Bij de eerste raadsvergaderingen in De Zilk waren er net genoeg stoelen voor het publiek. Van de Ronde Tafel Gesprekken op verschillende plekken in de gemeente en het inloopspreekuur wordt volop gebruik gemaakt. Zo kunnen we straks samen zeggen dat we Noordwijk nog wat mooier hebben gemaakt!

*Deze raadscolumn verscheen op 12 maart 2019 in de Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad.