Raadscolumn Louis Koppel (GroenLinks): de vogel van het jaar verkiezing

In Australië en Nieuw-Zeeland wordt jaarlijks de verkiezing ‘de vogel van het jaar’ gehouden. Een bedreigde vogel wordt uitgekozen om een jaar lang extra aandacht en bescherming te krijgen. Deze verkiezing is daar populair; er wordt reclame voor gemaakt en de verkiezing haalt het landelijke nieuws.

portretfoto Louis KoppelDoor het televisieprogramma De Wereld Draait Door is samen met het radioprogramma Vroege Vogels en de Vogelbescherming Nederland de verkiezing nu ook in Nederland geïntroduceerd. Hier een link naar een fragment waarin een aantal vogels worden genomineerd: https://www.bnnvara.nl/vroege- vogels/artikelen/stem-op-de-vogel-van-het-jaar

Genomineerd zijn in totaal 12 vogels waaronder de strandplevier; een zeldzame broedvogel van kustgebieden. Ze broeden op het strand, in het kale zand (daar maken ze een kuiltje, een zogenaamde strandbroeder); er zijn nog maar heel weinig paartjes. Om hun nesten te kunnen maken is voor deze vogel rust op het strand erg belangrijk. Bezoekers van het strand zijn zich vaak niet bewust van het voorkomen van dit soort vogels (men kijkt er niet naar, (her)kent ze niet, ziet ze niet). Daardoor is men ook onvoldoende bekend met het belang
van rust op het strand. Ook genomineerd is de tapuit die voorkomt in een schraal duinland- schap. Dit schrale duinlandschap - en dus het voortbestaan van de tapuit in Nederland - wordt ernstig bedreigt door de stikstofproblemen. Door de stikstofproblematiek wordt het voortbestaan van sommige unieke natuurgebieden momenteel ter discussie gesteld. De betekenis van deze gebieden voor het voortbestaan van unieke soorten komt in de stikstofdiscussie nauwelijks aan de orde. 

GroenLinks organiseert zaterdag 7 december een wandeling door het Natura 2000 gebied de Coepel- duynen tussen Noordwijk en Katwijk. Mark Kras boswachter van Staatsbosbeheer zal dan de effecten laten zien indien de stikstofdepositie in de duinen toeneemt en wat dat betekent voor de fauna die daarvan afhankelijk zijn. https://noordwijk.groenlinks.nl/agenda/stikstof- wandeling-coepelduynen

Of de tapuit, of de strandplevier de vogel van het jaar gaat wor- den in Nederland daarop moeten we wachten tot begin december 2019, want dan wordt de uitslag bekend gemaakt.