Raadscolumn Kim van Eeden: (Lijst Salman) Vertel het mij!

Mijn naam is Kim Chantal, 41 jaar en ik woon al mijn hele leven in Noordwijk. Ik ben getrouwd met Arno van Eeden en wij hebben twee zonen, Rogier van 16 jaar en Tim van 14 jaar. In mijn vrije tijd ga ik graag met het gezin er op uit.

 Naast raadslid ben ik zelfstandige (kapster), ik ga naar de mensen thuis toe en hoor en zie veel. Daarnaast kom ik veel mensen tegen in het dorp en bij het voetbalveld waar mensen mij, zeker sinds ik raadslid ben, aanspreken over wat er bij hen speelt. Sinds januari 2019 ben ik raadslid in de gemeente en is het mijn de ambitie om voor de inwoners de leefbaarheid te verbeteren. 

Woorden die bij mij passen zijn recht door zee en oplossingsgericht. Ik vind het belangrijk om te signaleren wat er speelt in de dorpskernen en die terug te brengen naar de raad, zodat zaken echt aangepakt kunnen worden. Ik wil dichtbij onze inwoners staan en problemen van mensen oplossen. 
Een voorbeeld is de motie Verlichting Nachtegaalslaan (unaniem aangenomen). Na klachten van jongeren dat ze daar door het donker moesten fietsen/lopen vanwege het ontbreken van verlichting heb ik gevraagd om dit aan te passen en ook rekening te houden met diervriendelijke verlichting. Want ook het welzijn van de dieren staat bij mij hoog in het vaandel. 

Een ander voorbeeld: Met succes heb ik schriftelijke vragen gesteld of middelbare scholieren reanimatie- en AED lessen kunnen krijgen. De gemeente Noordwijk is nu hartveilig en de jeugd weet hoe het apparaat bediend moet worden. Dit was een punt uit ons verkiezingsprogramma.

De onderwerpen die ik in de gemeenteraad voor mijn rekening neem zijn subsidiebeleid, vereniging, dienstverlening, communicatie, kunst en cultuur (inclusief monumenten en volksfeesten), natuur en milieu, duurzaamheid en energie. 
Ik zou graag willen dat we betaalbare woningen voor onze jongeren bouwen zodat ze hier kunnen blijven wonen en ouderen kunnen doorstromen. Duurzaamheid bij nieuwe projecten is belangrijk, maar daarbij is ook de betaalbaarheid van belang. 

Vertel het mij! 

Heb jij iets wat speelt en waar de politiek bij kan helpen, laat het mij dan weten. Bel/mail mij of de fractie van Lijst Salman, ik hoor graag wat er speelt.