Raadscolumn Jos Beugelsdijk (CDA): Wat doet het CDA eigenlijk voor u?

In de gemeenteraad is het CDA actief op sociaal, financieel en ruimtelijke ordeningsgebied. Maar dat zijn alle partijen. Waar wij ons in onderscheiden ten opzichte van andere partijen is dat wij echt kijken naar de belangen van onze inwoners.

 Hier hebben wij ons voor ingezet:

  1. Een sociaal gezicht van de gemeente. Al in 2016 hebben we in de kern Noordwijk aandacht gevraagd voor eenzaamheid onder ouderen. Nu is het college met een plan gekomen om daar in 2020 een start mee te maken. Op dit gebied zijn veel maatschappelijke organisaties actief en het is dus positief dat we daar nu vanuit de gemeente ook meer aandacht voor krijgen;
  2. In de kern Noordwijkerhout en de Zilk zaten wij bij nieuwbouw al jaren op 30% sociale huur- en koopwoningen. Woningen dus waar je een huurtoeslag voor kan krijgen bij een inkomensgrens die te laag is voor huizen met een normale huurwaarde. We vinden dat iedereen het recht heeft op een dak boven z’n hoofd. In de kern Noordwijk trekken we er nu hard aan om die grens van 30% ook gerealiseerd te krijgen;
  3. Bij nieuwe locaties houden wij rekening met gronden waar je prima bollen kan telen. Wij kijken veel meer naar plekken in ons mooie dorp die zich veel beter lenen voor woningbouw. Kijk maar eens goed om je heen en je kan die woningbouwgrond zo aanwijzen. Daar hoeven we geen goede bollengrond voor op te offeren;
  4. Het behoud van cultureel erfgoed en monumenten is voor ons van belang om een aantrekkelijke woonomgeving te behouden. Pas geleden is daarbij besloten dat de eigenaar voor 100% de aanwijzing als cultureel erfgoed onderschrijft. Cultureel erfgoed is vaak het visitekaartje van een gemeenschap en dus zijn we van mening dat de eigenaar voor het extra onderhoud een financiële tegemoetkoming verdient;
  5. Wij hebben het voorstel gedaan om voor panden die door de erfgoedcommissie worden aangewezen als cultuur erfgoed geen OZB heffing meer te vragen. Achterliggende gedachte daarbij is dat grote panden relatief meer onderhoudskosten hebben, vaak meer OZB heffing betalen en dus een groter financieel voordeel genieten. Het voorstel moet nog wel door de gemeenteraad worden goedgekeurd.