Raadscolumn Jos Beugelsdijk (CDA): Een raadslid is vooral een volksvertegenwoordiger

Iedere keer als er weer een raadsvergadering is, zoek ik naar de reden van het collegevoorstel waarover besloten moet worden. Ik weet heus wel waarover gestemd gaat worden, maar wil de achtergrond weten en vooral wat daar de gevolgen van zijn. Is het korte of lange termijn beleid?

ManJe bent als raadslid vooral volksvertegenwoordiger en het algemeen belang staat bij mij voorop, zeker als je daarbij bedenkt dat het besluiten betreft waar de volgende generaties mee te maken hebben. Ik ben naast Noordwijker(houter) ook een inwoner van de Bollenstreek, waarbij de afweging tussen welvaart en welzijn soms best lastig kan zijn.

Sociaal domein

Sinds het aantreden van dit college heeft dit onderwerp nog geen enkele keer op de agenda gestaan, terwijl uit de Raad hier toch al verschillende keren op aangedrongen is. De tekorten en de wachtlijsten in de jeugdhulp, de problematiek rondom de psychiatrische hulp en alles daaromheen (zoals drugsoverlast, bezigheidstherapie, crisisopvang) vragen om een adequate aanpak. In gesprekken met bewoners worden meer dan genoeg voorbeelden genoemd. Als raadslid hoor je zoveel voorbeelden, ergernissen en signalen dat we niet langer mogen wachten. 

Woonbehoefte

Iedereen in dit land heeft recht op een dak boven z’n hoofd. Sinds het eind van de 2e wereldoorlog is er een tekort aan woningen, terwijl er in al die jaren toch al heel veel gebouwd is. De oorzaken van het tekort zijn bekend, maar de gevolgen daarvan gaan sneller als het bouwen van nieuwe en ander woningen. 

Nu staan er regelmatig onderwerpen op de agenda over woningbouw die echt om een lange termijn visie vragen. Om een slag vooruit te maken, is in de vorige raad het voorstel gedaan om op het voormalige Bavo terrein en de voormalige Northgo-sporthal te gaan bouwen. Daar is een besluit over gevallen, maar waar blijft de actie? Het vorige college van Noordwijk heeft Bronsgeest aangewezen als bouwterrein terwijl dit juist een uniek stuk bollengrond is. Er zijn meer dan genoeg open plekken in Noordwijk waar gewone en sociale woningen gebouwd kunnen worden. Geen korte termijn denken maar een lange termijn visie is vereist. We zitten er niet voor onszelf.