Raadscolumn Jordy de Mooij (CDA): Opkomen voor de jongeren in Noordwijk

Mij naam is Jordy de Mooij en woon mijn hele leven (inmiddels 30 jaar) in de gemeente Noordwijk. Daarmee zet ik een mooie traditie voort van de Mooij’en die inmiddels al een aantal eeuwen hun thuishonk in deze mooie bloemenbadplaats hebben.

Jordy de MooijInteresse in de Noordwijkse politiek

Als betrokken inwoner volgde ik het reilen en zeilen binnen de gemeente al jarenlang nauwlettend. En sinds januari mag ik namens het CDA raadslid zijn van de gemeente Noordwijk en deelnemen aan de besluitvorming en belangrijker nog burgers vertegenwoordigen en helpen waar dat mogelijk is. 

Een uitdaging die ik naast mijn drukke baan als cao onderhandelaar graag ben aangegaan. Want het gaat je toch aan het hart wat er allemaal binnen Noordwijk gebeurt. 

Jongeren

Binnen de gemeenteraad wil ik mij naast de belangen van alle Noordwijkers ook specifiek richten op de vertegenwoordiging van de jonge Noordwijkers, zodat deze ook prettig en lang in Noordwijk kunnen wonen onder de beste omstandigheden. Deze twee gaan overigens bijna altijd prima samen. 

Meer bouwen en sociaal domein niet vergeten

Voor de hele gemeente Noordwijk speelt dat er woningen gebouwd moeten worden. Zowel voor jong als voor oud. Van belang hierbij is dat er ook een goede doorstroming plaatsvindt waarbij jongeren kunnen doorgroeien van appartementen naar huizen. Waar sociaal gebouwd wordt, moet dit ook voor altijd sociaal blijven. Het moet niet zo zijn dat deze verplichting er na 10 jaar af is.

Bouw van woningen gaat hand in hand met parkeren en de problematiek hieromtrent. Het college heeft momenteel gelukkig een eerste stap gezet met het deltaplan wonen en met plannen om te voorzien in de parkeerbehoefte in Noordwijk.

Zaak is deze ontwikkelingen nu nauwlettend in de gaten te houden en te zorgen dat er doorgepakt wordt. Wat ik persoonlijk overigens wel jammer vind, is dat doordat er continue gesproken wordt over bouwen het sociaal domein te weinig aandacht krijgt. Dit moeten we niet uit het oog verliezen.

Sport en verenigingen

Binnen het CDA houd ik mij ook bezig met zowel de portefeuille parkeren en verkeer als sport, verenigingen en cultuur. Dus mocht er iets zijn dat u in dit kader of anderszins wilt bespreken dan hoor ik dat graag. Ik ga graag in gesprek om te kijken of ik iets kan betekenen.