Raadscolumn Jan Janson (PvdA): Gaat de raad het nog over het sociaal domein hebben?

Op het moment dat ik deze column schrijf heb ik net gisteravond de vierde reguliere raadsvergadering achter de rug. En wederom ging het tot in de kleine uurtjes enkel om ruimtelijke ordening, ruimtelijke ordening, ondernemers, ruimtelijke ordening, ondernemers en het wittebroodsprogramma van het college. Nog geen enkele maal stond er een onderwerp uit het sociaal domein op de agenda.

manJeugdhulp

En dat is vreemd, want er zijn allerlei zaken binnen het sociaal domein die dringend om aandacht vragen. Bijvoorbeeld jeugdhulp. Daar is nog altijd fors extra geld nodig om goede jeugdhulp te kunnen verlenen en zijn er lange wachtlijsten. Daarnaast vindt de PvdA het van belang dat jongeren in de jeugdhulp niet worden losgelaten op hun achttiende. Bij de maatschappelijke ondersteuning zijn wij voor een meer ruimhartig voorzieningenniveau, waarbij oog is voor de werkelijke behoefte in plaats van “goedkoop en adequaat”. Dit beleid wordt bijvoorbeeld zichtbaar bij huishoudelijke hulp. 

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een thema dat nodig aandacht behoeft. Aanpak hiervan kan door het opzetten van algemene voorzieningen zoals Reuring, maar ook vernieuwende woonconcepten zoals het “Thuishuisproject” en de opzet van een organisatie van bezoekvrijwilligers kunnen hier een rol in spelen.

Investering in participatie 

Op dit moment kunnen we spreken van een vrijwel volledige werkgelegenheid. Daarom denken wij dat nu het moment is aangebroken om de focus te leggen op inwoners met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vereist extra investeringen in de vorm van zwaardere re-integratie-instrumenten. Ik ben er van overtuigd dat deze in eerste instantie duurdere investering in participatie zich uiteindelijk terugbetaalt in een besparing op andere maatschappelijke kosten en het vergroten van welzijn en welbevinden van de betreffende inwoners.

Niet enkel stenen en geld

De raad gaat over haar eigen agenda, maar die is gebaseerd op informatie die via het college vanuit de organisatie wordt aangeleverd. Ik maak mij er de komende tijd sterk voor dat wij niet langer enkel onderwerpen over stenen en geld kunnen agenderen maar ook onderwerpen uit het sociaal domein.

Als u wilt reageren of iets wilt aandragen kunt u altijd een mailtje sturen naar j.janson@raadnoordwijk.nl