Raadscolumn Jaap de Moor (NZLokaal): Lokale politiek

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 won NZLokaal met 3457 stemmen het vertrouwen van veel kiezers. Terecht wordt daarbij ook wel de vraag gesteld hoe we als partij dan omgaan met deze zetelwinst en wat onze toekomstvisie is? Ik zal proberen een paar zaken te verduidelijken.

Wat is het verschil tussen een landelijke partij en een lokale partij binnen de gemeenteraad?

Foto Jaap de MoorIn de eerste plaats is er een verschil in financiering. Landelijke partijen ontvangen subsidie, lokale partijen niet. In de tweede plaats kunnen landelijke partijen profiteren van centrale voorzieningen, zoals ondersteuning bij sociale media, verkiezingsposters, et cetera.

Ondanks deze “tegenwind” en dus ongelijke behandeling, lukt het lokale partijen om steeds meer het vertrouwen te winnen bij de kiezers. Mijn verklaring daarvoor is, dat we als NZLokaal geen dictaten ontvangen van landelijk partijkader en mede daardoor dichter bij de inwoners staan.

Komen we als NZLokaal nog op voor de belangen van de voormalige gemeente Noordwijkerhout?

Uiteraard komen we op voor de belangen van onze voormalige gemeente Noordwijkerhout, maar binnen een nieuw evenwicht met alle inwoners. De fusie heeft plaatsgevonden en met de blik vooruit dient naar mijn mening ook NZLokaal te handelen in het belang van de totale gemeenschap.

Komt NZLokaal in actie voor de belangen van individuele burgers?

Wel als er sprake is van misstanden of burgers in de knel zijn gekomen door falend overheidsbeleid. Niet als er sprake is van puur individuele belangen, die ook op een andere wijze naar voren kunnen worden gebracht.

Wij zullen dus niet gaan strijden voor een voorrangspositie, waarmee anderen, direct of indirect, worden benadeeld. Dat zou namelijk makkelijk kunnen leiden tot cliëntelisme of achterkamertjespolitiek. 

Uiteraard zijn wij altijd als fractie of individueel aanspreekbaar en kunnen we raad geven of zullen we (vooral bij misstanden) zelf in actie komen.

Graag met u in gesprek 

De afgelopen periode zijn we als fractie druk geweest met het inwerken in de nieuwe gemeenteraad. Neemt niet weg dat we de komende tijd er weer op uit zullen trekken en u ons kunt aantreffen bij de Witte Kerk, De Zilk of waar dan ook in onze mooie gemeente. Graag zullen we met u in gesprek gaan!