Raadscolumn Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk): Feest(je) van de democratie

Volgend jaar, 16 maart 2022, mogen we weer naar de stembus. Iedere partij zal zich van haar beste kant laten zien, beloftes worden gedaan en er wordt 'verantwoording' afgelegd.

Ook Bruisend Noordwijk zal als nieuwe partij gaan deelnemen. Er zal dus zeker wat te kiezen zijn met heel veel smaken. Ons advies? Ga in ieder geval stemmen! Want met alleen mopperen in de kroeg of in de (sociale) media wordt niet zoveel bereikt. 

Waar staat Bruisend Noordwijk voor?

Bruisend Noordwijk staat voor vernieuwing in de politiek en heeft de afgelopen periode onafhankelijk van oppositie en coalitie standpunten ingenomen. Niet op basis van macht, maar op basis van gezag. 

Onderwerpen, waar de fractie zich druk om maakt? Best veel. In totaal zijn er 75 speerpunten, zoals:

  • Meer woningbouw, vooral sociaal en voor de middengroepen.
  • Stoppen met handhaving op paardenweiden en moestuinen.
  • Directe verbeteringen bij vooral het leerlingenvervoer.
  • Meer toezicht in de openbare ruimte door BOA’s. 
  • Afschaffing hondenbelasting.
  • Verbetering oostwest-verbindingen in de Bollenstreek.

Maar ook meer algemene zaken houden ons bezig. Zo willen wij nog steeds duidelijkheid over de ondermijning in de “kraamperiode” van het huidige college eind 2018. Belangrijk om daar lering uit te kunnen trekken en te voorkomen, dat dit zich nog eens gaat herhalen in aanloop naar een nieuw college begin volgend jaar. Jammer en teleurstellend, dat dit tot nog toe onder het tapijt wordt geschoven.

Centraal thema is ook 'gezondheid' met als komend evenement de wandelvierdaagse Duin- en Bollenstreek in oktober 2022. Een evenement, dat ook positief is voor de verlenging van het toeristenseizoen, de sociale binding en het contact met de andere bollengemeenten. 

Wie weet worden dat nog eens onze nieuwe fusiepartners. Een bollengemeente van ruim 125.000 inwoners kan in ieder geval voorkomen, dat we de komende jaren fors gekort zullen worden door de rijksoverheid. Een korting, die kan oplopen tot maar liefst € 5 miljoen per jaar! Maar het kan ook leiden tot meer slagkracht van ons bestuur. Moeten we maar eens goed over nadenken.

Met steun van de kiezer zullen wij een stevige fractie neer kunnen zetten. Voor een gezond, welvarend en leefbaar Noordwijk! Alaaf!