Raadscolumn Hans Opdam (VVD): Laten wij naar elkaar omkijken en ondersteunen

Vanaf september 2019 vertegenwoordig ik de VVD in de gemeenteraad, iets wat ik met veel plezier doe. De interesse en de ambitie om inwoners te vertegenwoordigen in de lokale politiek is er altijd al geweest, maar door mijn drukke bestaan als ondernemer was ik niet in de mogelijkheid mij actief in te zetten voor de VVD. Nadat mijn leven een aantal jaar geleden in rustiger vaarwater terecht kwam zag ik mogelijkheden om mij op een actieve manier voor de lokale politiek in te zetten. Het feit dat de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zouden fuseren leek mij een mooi moment om in te stappen en mij in te zetten voor een mooi en sterk gezamenlijk Noordwijk.

 Graag had ik hier gesproken over onderwerpen waar mijn interesses liggen, zoals bouwen en veiligheid. Ook had ik graag gesproken over de toch wel moeizame besluitvorming binnen de raad; regelmatig zijn vergaderingen laat klaar en is het verloop ervan lang niet altijd even effectief. Helaas wordt ons dagelijks leven op dit moment sterk beïnvloed door het coronavirus en worden normale onderwerpen naar de achtergrond verschoven. We moeten ons nu richten op zaken zoals de zorg voor de kwetsbaren en het behouden van een veilige omgeving voor onze inwoners.

Ik zie dat de gemeente ondanks de druk snel anticipeert en adequaat passende maatregelen treft. Ook de maandelijkse gemeenteraadsvergaderingen zijn op dit moment opgeschort, maar er wordt hard gewerkt oplossingen te vinden om op een veilige manier te kunnen praten/discussiëren over onderwerpen die op dit moment belangrijk zijn.

Volgende week starten we met de eerste digitale gemeenteraad en ik hoop dat dit effectief verloopt en we snel knopen kunnen doorhakken/besluiten kunnen nemen. Daarnaast hoop ik dat we binnenkort ons ook weer kunnen gaan richten op onderwerpen die al geruime tijd urgent zijn binnen onze gemeente, zoals voldoende woningen voor onze inwoners en …. 

Wellicht kunnen we het snelle schakelen en de digitale gemeenteraadsvergaderingen ook na de coronacrisis in stand houden; dan hoeven we geen nieuwe raadszaal te realiseren en kunnen we dat punt alvast van de agenda afstrepen 😉

Laten we de komende tijd goed naar elkaar omkijken en elkaar ondersteunen waar mogelijk, dan hoop ik jullie snel weer te kunnen zien in beteren tijden!