Dinsdag 15 juni 2021 vergadert de gemeenteraad van Noordwijk. De vergadering start om 19:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Raadscolumn Hans Opdam (VVD): Hopelijk snel weer fysiek bij elkaar

Alweer de 2e column die ik mag schrijven, de tijd vliegt en het duurt niet lang meer of de verkiezingen staan weer voor de deur. Maar als ik naar sommige raadsvergaderingen kijk, lijkt het wel of de verkiezingsprogramma’s al draaien; elk onderwerp krijgt een sausje mee van iedere partij. Soms een nietszeggende boodschap, maar de partijnaam is in ieder geval weer genoemd.

Hans OpdamDit heeft tot gevolg dat de vergaderingen steevast uitlopen tot ver na middernacht - volgens mij was er maar 1 vergadering die voor 12 uur was afgelopen. De bezoeker van de digitale vergadering is uit verveling al overgestapt naar de gewone TV.  Bij sommige onderwerpen zou het meer over de inhoud moeten gaan vind ik. Nu ben ik zelf niet zo’n goede spreker in het openbaar en daarom is mijn bijdrage daarin zeer beperkt. Gelukkig hebben we in de fractie een paar leden zitten die dat juist weer heel goed kunnen. 

Ik hoop dat we op korte termijn weer fysiek kunnen vergaderen, iets wat het vergaderproces en de tijd die we hiervoor nodig hebben hopelijk ten goede komt. Daarnaast zal het fysieke contact zeker de verbondenheid met andere fracties weer vergroten. Helaas lijkt dit voorlopig nog toekomstmuziek. De huidige samenleving zorgt helaas voor veel beperkingen; we moeten thuiswerken, kunnen niet met vrienden afspreken en worden gevraagd zo veel mogelijk thuis te blijven. Maar als ik dan na een werkdag de hondenriem pak en een rondje loop in het door mij geliefde de Zilk dan geniet ik van de omgeving en zie ik welke veranderingen de fusiegemeente teweeg heeft gebracht; er wordt aandacht besteed aan het groenonderhoud, her en der staan bladkorven die door de Zilker goed gebruikt worden en steeds meer bewoners krijgen de sleutel van hun nieuwe woning in het Zilt. Maar we zijn er nog niet... er blijven genoeg onderwerpen in ons dorp die aandacht nodig hebben. Gelukkig is de Zilk geen ondergeschoven kindje in de gemeente en regelmatig onderwerp van gesprek in de gemeenteraadsvergaderingen. 

Naast dat ik hoop op korte termijn weer plaats te kunnen nemen in de Duinpan voor de raadsvergadering, hoop ik u ook snel weer te kunnen treffen op een van de sociale activiteiten, want ondanks dat onze gemeente prachtig is maken de mensen de gemeente samen nog mooier!