Raadscolumn Gerben Van Duin (PUUR Noordwijk): Fit, vitaal en een dak boven je hoofd

Geregeld krijg ik de vraag: “Gerben hoe gaat het met je en wat ben je na je wethouderschap aan het doen?” Alles gaat goed met me. Fit en vitaal. In de gemeenteraad zijn we nu ongeveer een jaar bezig met vorm en inhoud te geven aan nieuwe gemeente Noordwijk. We hebben veel, vooral interne discussies achter de rug, die bij een fusietraject horen, van harmonisering van beleid tot huisvesting van de raadzaal.

 Jammer is wel dat veel dingen onnodig worden overgedaan. Bijvoorbeeld weer een nieuwe woonvisie, weer een nieuwe omgevingsvisie. Ik kan het niet uitleggen dat de inkt van de omgevingsvisie net droog is en er weer veel dure externen worden ingevlogen om dezelfde vragen te stellen. De fusie vraagt natuurlijk om aanvulling en bijstelling, maar toch niet om het hele traject met veel gemeenschapsgeld weer opnieuw te doen. 

Leuk is te vertellen over mijn werk in de sector sport als landelijke en Europees sport -en preventie ambassadeur en als sportformateur in diverse gemeenten.  Bestuurders adviseren en helpen om mensen in beweging te krijgen en te werken aan preventie,  gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven. Ik kijk daarbij nog steeds met trots naar onze gemeente waar dit thema nog steeds hoog op de politieke agenda staat en veel gemeenten jaloers op zijn. Zonder gezonde en vitale  inwoners geen energieke, innoverende samenleving  en economische groei.   

Toch is er meer dan gezondheid en vitaliteit en dat is dat een veilig dak boven je hoofd in ieder geval voor je kinderen een topprioriteit is. Als moeders in de politiek arena komen en zich van hun meest kwetsbare kant laten zien door te vertellen dat zij in grote nood zijn, geen dak boven hun hoofd hebben en zij met hun kinderen verwezen worden naar een dakloze opvang in Leiden of een slaapplaats onder de brug.  Twee jaar geleden zijn we als gemeente stevig op onze plek neergezet door het tv programma ‘Monitor’. Wij hebben toen beterschap beloofd met als oplossing meer sociale woningbouw en 100 tijdelijke woningen op Bronsgeest. Vervolgens is dit bekrachtigd met de woningcorporatie en een subsidie van 2 miljoen om dit zo snel mogelijk te realiseren.  Ze hadden er al kunnen staan. En waar staan we nu? Plannen in de papierversnipperaar en terug bij af. Ik ben de weg kwijt en ben denk ik niet de enige.