Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Raadscolumn Frans van Kouwen (Lijst Salman Noordwijk): Beter luisteren naar onze burgers

De maand mei is alweer net voorbij waarin we herdenken en vieren. Ook ik heb 4 mei 2021 natuurlijk 2 minuten stilgehouden en naar de mooie en ontroerende woorden van André van Duin geluisterd en gekeken. Wat een simpel en helder gebaar 'een kus naar de hemel' naar zijn recent overleden vriend.

De toespraak raakte mij persoonlijk, omdat ik ook in Rotterdam geboren ben, mijn ouders het bombardement op Rotterdam hebben meegemaakt en mijn vader met de razzia van november 1944 ook is afgevoerd. In tegenstelling tot de vader van André is mijn vader wel gevlucht en tot aan het einde van de oorlog ondergedoken gezeten. Om maar te zwijgen van de hongerwinter ‘44 in de grote steden. Er werd inderdaad niet veel over gepraat.

Wat leren we van de geschiedenis? Luisteren we beter naar elkaar en doen we de dingen beter dan waar het in het verleden mis is gegaan?

Ik denk niet voldoende. We kunnen, nee moeten beter luisteren naar onze burgers. 

We kunnen de dingen maar een keer doen, maar doe ze dan ook goed! Gelukkig is er ook veel aandacht voor het sociaal domein, hebben we oog voor de toenemende eenzaamheid, erkennen we de problemen in de jeugdzorg, en hopen we door verbinding kwalitatief goede krachten in ons dorp goed te doen en meer nog in te zetten op preventie. Geld voor het sociaal domein zou zeker met het oog op de toekomst geoormerkt moeten worden!

Zoals veel collega raadsleden dit benoemen, moet er gebouwd worden voor behoud van onze jonge generatie in ons dorp en voor starters, daarom zet ik grote vraagtekens bij het huidige verdeelsysteem. Bouwen in Bronsgeest, straks terrein Verloop/Admiraal, Maarten Kruit en J. Kloosplein biedt kansen. De herbouw van de Schelft voor behoud van cultuur en verbinding in de kern Noordwijkerhout, maar wel verantwoord dus met bewuste keuzes. Maar ook aandacht voor een goede ontsluiting van ons dorp, want als Valkenburg volgebouwd is, hoe komen we dan nog snel de randstad uit?

Het vertrouwen in de politiek is misschien ver weg gezakt. Maar persoonlijk mag men mij aan mijn verkiezingsbeloften houden, dat kunt u ook terugzien in mijn stemgedrag. Niet altijd zult u het met mij eens zijn, maar wel vanuit betrokkenheid en oog voor wat er speelt.