Raadscolumn Dick Gutlich (D66): Powervrouwen

Inmiddels zijn wij na een dynamisch politiek jaar aangeland in de maand december. December is de maand van cadeautjes, het feest van het licht en de traditionele terugblikken.

Dick GutlichIn de sfeer van de politieke cadeautjes denk ik aan onze nieuwe burgemeester die begin volgend jaar haar opwachting zal maken. De verwachtingen zijn zoals altijd hoog gespannen. Volgens onze provinciale afgezant van de Koning is Noordwijk geen gemakkelijke gemeente, dus geef onze Wendy een faire kans.

Uit deze voordracht blijkt dat Noordwijk al gevolg geeft aan het door D66 voorgestelde vrouwenquotum. Immers, naast Wendy hebben we sinds kort Quirine bij Noordwijk Marketing, Esther op de Space Campus en Barbara bij Space Expo als Noordwijkse powergirls.

Bij het feest van het licht denk ik aan onze prachtig verlichte Voorstraat, het Lindenplein en Oude Jeroen. Er gaan stemmen op om heel Noordwijk Binnen op die manier om te vormen naar een sprookjesdorp en dat past weer mooi in onze tomeloze ambities.

Er is helaas nog weinig feestelijk licht in de lastige dossiers die wij al jaren torsen. De (sociale) woningbouw blijft maar achter, De Grent ligt er nog armoedig bij en De Put maakt geen aanstalten om zijn A-locaties tot wasdom te brengen. Naar ik hoop geeft het nieuwbouwplan van de Hotels van Oranje, naast veel discussie, ook een kwaliteitsimpuls aan de K.W. Boulevard. De boulevard die het zo moeilijk heeft gekregen met de concurrentie van onze prachtige strandpaviljoens.

Terugblikkend denk ik aan de installatie van de nieuwe gemeenteraad op basis van een verrassende uitslag na de fusieverkiezingen. Een nieuwe Raad waarin de belangen van alle vier kernen worden gediend zonder dat we steeds onze Noordwijkse of Noordwijkerhoutse roots een rol laten spelen. Een Raad die er nog niet uit is waar hij in de toekomst wil vergaderen. De kansen voor de opties in Noord- wijk en Noordwijkerhout liggen zo dicht bij elkaar dat we voorlopig nog wel even in De Zilkse Duinpan zullen blijven.

Tot slot alvast mijn wens voor 2020: Laten we niet alleen aan Noordwijk bouwen, maar vooral in Noordwijk bouwen.

Ik wens u alvast fijne feestdagen!