Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Raadscolumn Dick Gutlich (D66): Nieuw leiderschap, ook in Noordwijk?

De politieke praatprogramma’s op onze nationale televisie staan de afgelopen weken bol van het wantrouwen tussen de bestuurders in het kabinet en de gekozen volksvertegenwoordiging. De macht en tegenmacht.

Als oplossing voor het gegroeide wantrouwen en de versterking van de positie van de volksvertegenwoordiging wordt gepleit voor een ‘regeerakkoord op hoofdlijnen’ die het dualisme - een gezonde verhouding tussen de regering en de Tweede Kamer als volksvertegenwoordiging - kansen biedt. Bij D66 beschouwen wij deze benadering als onderdeel van ‘nieuw leiderschap’.

Het sluiten van een ‘akkoord op hoofdlijnen’ is in gemeenteland steeds vaker gemeengoed, zo blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek. Een variant die in opmars is, is het Raadsakkoord. Daarbij bepalen niet alleen de coalitiepartijen de beleidsagenda voor de collegeperiode, maar de gemeenteraad als geheel, of in elk geval bijna alle raadsfracties. Aan het college van burgemeester en wethouders is het vervolgens de taak om die agenda uit te voeren. Ik denk dan aan een agenda waar woningbouw, duurzaamheid, openbaar vervoer en communicatie en participatie hoog genoteerd staan.

Een goede reden om tot een raadsakkoord te komen, ligt in de wens om als gemeenteraad raad meer gezamenlijk in gesprek te komen, in plaats van voortdurend botsen en schuren van oppositie met coalitie. Raadsakkoorden drukken dan een zucht naar gezamenlijkheid uit.

Een raadsakkoord kan ook de basis vormen voor een college waarin deskundige wethouders niet gebonden zijn aan politieke partijen maar in opdracht van de gehele raad het raadsprogramma uitvoeren. Een prachtig model, zou je denken!

De ervaringen met een raadsakkoord wijzen uit dat deze leiden tot meer gezamenlijke ambitie en een constructieve(re) samenwerking. Veruit de meest genoemde positieve ervaring is de overbrugging van de tegenstelling tussen de oppositie en de coalitie. Tijdens het werken met een raadsakkoord zijn er niet twee vaste kampen, maar is iedereen in potentie betrokken. Er is niet een vaste groep partijen die én de wethouders levert én de agenda voor de komende jaren heeft bepaald in een coalitieakkoord. In plaats daarvan is er ruimte voor wisselende meerderheden en zoeken raadsleden per onderwerp gaandeweg naar rationele, slimme, oplossingen voor de problemen en komen ze daarvoor tot wisselende meerderheden. Lijkt u dit in Noordwijk ook een goed plan?