Raadscolumn Dick Gutlich (D66): Het 'B-woord' - en waarom de politiek daarover maar niet uitgepraat raakt…

De Noordwijkse politiek debatteert al meer dan 20 jaar over Bronsgeest en het ziet ernaar uit dat dit dossier opnieuw inzet wordt van de verkiezingsstrijd.

 Maar daarover was toch kort geleden een compromis afgesproken, dat inhoudt dat het gebied ongeveer voor de helft bebouwd wordt, onder het motto 'beter een half ei dan een lege dop'? Waarom dan nu toch weer steggelen?

Harde en zachte bouwplannen

Enkele maanden geleden heeft de gemeenteraad een Woonvisie vastgesteld. Daarin staat de ambitie om tot 2030 ruim 2.500 woningen te bouwen; gemiddeld zo’n 250 per jaar in een goede differentiatie, dus tenminste 30% sociaal en maximaal 30% dure woningen. 

Bij deze woonvisie zit een planlijst met 'harde' en 'zachte' plannen voor wel 4767 woningen. Een werkgroep uit de gemeenteraad heeft deze planlijst eens kritisch doorgelicht en is tot de conclusie gekomen dat het vanaf 2025 toch wat opdroogt met de harde, zekere, plannen en bouwlocaties.

Aan woningzoekenden verplicht

Voor D66 is dat beeld niet goed. Ook in de jaren na 2025 moeten we veel sociale en betaalbare woningen bouwen. Dat zijn we aan onze talrijke woningzoekenden verplicht. 

Voldoende sociale woningen bouwen lukt alleen als we goedkope bouwgrond beschikbaar hebben. Noordwijk heeft zo’n troef in handen: Bronsgeest fase 1 en fase 2. Daar ligt veruit de grootste kans om snel een inhaalslag voor sociale woningen te doen. Meer van zulke troeven hebben we na Offem-Zuid en het BAVO-terrein in Noordwijkerhout helaas niet.

Ruim 300 woningen

De provincie Zuid-Holland dreigt nu Bronsgeest II als woninglocatie op te heffen als er niet snel aanstalten tot bouwen gemaakt wordt. Begrijpelijk, er is een immers een woningcrisis. Wie niet bouwt moet worden bestraft en andere gemeenten in de regio willen die woningen wel graag bouwen. 

D66 wil het zover niet laten komen. Vandaar dat we met een aantal collega’s in de gemeenteraad een motie hebben ingediend met de titel 'Bronsgeest II: van onschatbare waarde'. Deze motie verplicht het college om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat Bronsgeest II, waar ruim 300 woningen kunnen worden gebouwd, door de provincie van de kaart wordt geschrapt. Gelukkig is de motie met een nipte meerderheid aangenomen. Niet alleen een leuk politiek succes maar vooral een overwinning voor de Noordwijkse woningzoekenden!