Raadscolumn Dick Gutlich (D66)

Inmiddels is de nieuwe raadsperiode alweer ruim 3 maanden oud. We zien een nieuwe gemeenteraad die op een nieuwe manier vergadert en op een laagdrempelige wijze probeert de inwoners bij het bestuur te betrekken.

manNieuwe college scherp houden 

De witte broodsweken van het nieuwe college van B&W zijn voorbij. Wij zullen als D66 dat nieuwe college scherp houden ten aanzien van onze speerpunten: wonen, duurzaamheid en bereikbaarheid. Zoals al eerder is geanalyseerd is het coalitieprogramma niet veel meer dan plak- en knipwerk van teksten uit de programma’s van de collegevormende partijen. Soms zijn daarbij voor ons de verkeerde passages gekopieerd of zelfs vergeten!

Woningbouw 

Verkeerd is in ieder geval het voornemen om de komende drie jaar niet te bouwen in Bronsgeest en daarmee 660 woningen weg te schuiven en € 17 miljoen aan gemeenschapsgeld te riskeren. Gelukkig wordt die conclusie in ons dorp steeds breder gedeeld, door betrokken inwoners, woningzoekenden en instellingen die voor deze woningzoekenden opkomen. Goed dat zij zich steeds laten horen. Het is dan bizar om vanuit een collegepartij een opportunistisch voorstel te zien om een fors aantal woningen toe te voegen op de bollengronden in De Zilk! 

Heeft u trouwens gezien hoe Bronsgeest er bij ligt in de week van het bloemencorso? 

Duurzaamheid en openbaar vervoer 

Bij de “vergeten onderwerpen” staan duurzaamheid en openbaar vervoer. D66 heeft bij herhaling gepleit voor een ambitieuze duurzaamheidsagenda met een concreet uitvoeringsprogramma om onze achterstand ten opzichte van tal van andere gemeenten wat in te lopen. Wij zien gelukkig eerste signalen dat er nu toch initiatieven in voorbereiding zijn.

Ondernemersfonds 

In het Noordwijkse ondernemersland is het in de afgelopen maanden wat onrustig geweest met de gepolariseerde discussie over het ondernemersfonds en de fasering van de werkzaamheden aan de Parallelboulevard. Het lijkt er op dat het college nu toch afstapt van het onzalige voornemen om weer een nieuwe draagvlakmeting voor het ondernemersfonds te gaan uitvoeren waarbij partijen opnieuw tegen elkaar worden opgezet. Een “ondernemersfonds-light” met keuzeopties is dan een mooi compromis.

Parallelboulevard 

Voor wat betreft de Parallelboulevard verwachten wij dat ons interpellatiedebat met de “jokkende” wethouder leidt tot een breder gedragen voorstel bij de ondernemers en bewoners in de omgeving en dat is winst.

Tot slot

Volg ons nieuws over de raadsvergaderingen op noordwijk.D66.nl