Raadscolumn Cynthia Maan (GroenLinks): Goed nieuws voor jonge generaties

In een recente uitspraak oordeelde de rechter dat Shell zijn CO2-uitstoot naar beneden moet brengen. Daarmee worden er grenzen gesteld aan de activiteiten van grote vervuilende bedrijven.

In de week ervoor zagen we nog zo’n voor komende generaties verheugend bericht. Het Internationaal Energieagentschap stelt in een niet mis te verstaan rapport dat er een einde moet komen aan investeringen in nieuwe projecten voor de winning van fossiele brandstoffen. 

Deze gebeurtenissen openen de weg naar een nieuwe toekomst die de aarde voor iedereen leefbaar houdt. Met uitdagende innovaties die nieuwe werkgelegenheid bieden. Met energie uit zon en wind, met goedkopere stroom, met schone lucht, met perfect en duurzaam openbaar vervoer. En dat alles met een verantwoord verdienmodel! 
 
De rechter oordeelde dat Shell een verantwoordelijkheid heeft waar het zich niet aan kan onttrekken.  Hopelijk zet dit oordeel ook de Noordwijkse gemeenteraad aan het denken. Want de komende weken staat de energietransitie op de agenda. Een aantal Noordwijkse raadsleden valt in die discussie helaas terug op een `NIMBY’ houding: wel de lusten van de stroom, maar geen windmolens of zonnepanelen. Ze lijken dus weinig aandacht te hebben voor de belangen van komende generaties. 

De omvang en urgentie van het klimaatprobleem zijn te groot om deze ‘NIMBY’-houding te rechtvaardigen. De concentratie van CO2 in de atmosfeer is in 3 miljoen jaar niet zo hoog geweest. Ter illustratie: toen was het ruim 3 graden warmer en stond de zee, naar schatting, 16 meter hoger! Voor wie het nog even na wil lezen

Hoe kun je met het oog op de toekomst van komende generaties nog met een – letterlijk – ‘Na mij de zondvloed’ houding weg proberen te komen? Het gaat allang niet meer over luidkeels vastklampen aan verzet tegen graduele aanpassingen in het landschap. Daar zijn voldoende mouwen aan te passen. Het gaat om het voortbestaan van het leven op deze eenzame planeet! Want over welk ‘landschap’ hebben we het, in een toekomst zoveel meter onder de zeespiegel? En nee, daar is geen dijk tegen bestand!