Raadscolumn Cynthia Maan (GroenLinks): Eerlijk delen

Iedereen hoopt momenteel dat de laatste dagen van de gevaarlijke varianten van het coronavirus zijn geteld. Dat de wereld weer open gaat en we ons leven weer op kunnen pakken.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft veel gedaan met ons allemaal. Met al die mensen die erg ziek werden, en hun families. Met de zorgverleners die ‘aan het front’ stonden. Maar ook met de ondernemers die hun deuren moesten sluiten en hun omzet zagen verdampen. De financiële steun van de overheid heeft de ergste pijn enigszins kunnen verzachten en de solidariteit onder de meeste mensen is bewonderingswaardig. We hebben deze jaren laten zien dat er nog iets anders leeft dan doorgeslagen individualisme. 

Bezemwagen of koploper?

Een solidariteit die we de komende jaren ook hard nodig zullen hebben bij het tegengaan van de sluipende catastrofe van de klimaatcrisis. De noodzaak van een rechtvaardige verdeling van de lasten van de energietransitie is overduidelijk. En actief handelen daarnaar van groot belang. Je wilt als moderne en innovatieve gemeente tenslotte niet in een bezemwagen achter het transitiepeloton terechtkomen. Maar als koploper zelf de koers bepalen!

Innovatie of initiatief uit handen geven

Er ligt dus een belangrijke taak voor Noordwijk. Onder meer door, in plaats van het zwaktebod “Daar hebben wij de expertise niet voor”, de benodigde kennis binnen te halen en te benutten. Voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke oplossingen voor energiebesparing en -opwekking. Zodat inwoners en ondernemers daar profijt van hebben. 

Investeren in opbrengst voor iedereen

Bijvoorbeeld bij woningisolatie. Terwijl dit een investering is die mensen minder afhankelijk maakt van stijging van energieprijzen én bijdraagt aan de totale beperking van energiegebruik, is die voor veel mensen onbetaalbaar. Tel uit je winst als die isolatie voor jou niet haalbaar is: steeds hogere verwarmingskosten en geen enkele besparing. 

Daarom maak ik mij er sterk voor dat Noordwijk collectieve isolatieprojecten organiseert. Zodat iedereen mee kan doen! Dat Noordwijk investeert in nieuwe en gemeenschappelijke energieprojecten die geld opleveren, voor inwoners, ondernemers én de gemeente. Om te werken aan een oplossing van de urgente energieproblemen. Met een éérlijke energietransitie. Niet met een ‘ieder voor zich’ mentaliteit, maar solidair en met ‘eerlijk delen’. 

Foto: Sandra Aartman