Raadscolumn Bas Brekelmans (VVD): Ockhams Razor

Geen idee of u het begrip ‘Ockhams Razor' - ofwel Ockhams scheermes - kent. Maar het kwam steeds bij me boven toen ik nadacht over een onderwerp voor deze column.

Ockhams Razor is een eeuwenoud principe dat stelt dat als je een bepaald verschijnsel wilt verklaren, dat dan de eenvoudigste verklaring meestal de juiste verklaring is. Je moet dingen niet ingewikkelder maken dan nodig, zeg maar. Dingen zo simpel mogelijk houden werkt niet alleen in theorie, maar ik heb ook ervaren hoe belangrijk het is in de praktijk. In de politieke en ambtelijke praktijk bedoel ik dan. In mijn dertien jaar wethouderschap, voorafgaand aan mijn nieuwe eervolle rol als raadslid, heb ik geleerd dat complexiteit een van de grootste belemmeringen is voor actie en daadkracht. En dan vooral onnodige en zelf gecreëerde complexiteit. 

Neem een willekeurig woningbouwproject. De hoeveelheid regels en wensen die gelden om een bouwplan voor elkaar te krijgen is enorm. Bestemmingsplannen, bouwbesluiten, milieuwetgeving, stikstof, archeologie, woonvisies, politieke wensen, provinciale regels, wensen van omwonenden, noem maar op. Hoe meer regels en wensen, hoe groter ook de kans dat sommige daarvan onderling weer tegenstrijdig zijn. En hoe complexer, hoe langer de besluitvorming duurt. Het wrange is dat een project met een lange besluitvormingstijd ook extra veel kans heeft om nog weer verder te vertragen, omdat intussen allerlei regels en beleid al weer zijn gewijzigd. Het is mijn overtuiging dat als we als gemeente blijven doen wat we altijd hebben gedaan, dan krijgen we wat we altijd kregen. Kortom, beste lezer, volgens mij moeten we als gemeente veel nadrukkelijker proberen dingen simpel te houden en simpel te maken. 

Mijn belangrijkste les - en inzet voor de komende raadsperiode - is dat als we met elkaar nu ECHT snel de woningen willen bouwen waar behoefte aan is, dat we de bouwplannen in behapbare stukjes moeten knippen en die onderdelen dan als de wiedeweerga achter elkaar gaan uitvoeren. Dat geldt voor lopende projecten, maar ook voor nieuwe bouwplannen. Keep en make it simple dus. Niet meer praten, maar meer doen! 

Bas Brekelmans is bij de raadsverkiezingen van maart nieuw verkozen in de gemeenteraad van Noordwijk.