Raadscolumn Astrid Warmerdam (Doen!): Keuze stress

Er gebeurt op het moment veel in de gemeente Noordwijk. Vooral in Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen is er veel gedoe.

De discussie rondom bouwen op Bronsgeest blijft de toon zetten in de raad. De handreiking van de coalitie om de helft van Bronsgeest vol te bouwen is ontoereikend voor de oppositie. Deze blijven zoals altijd continu hangen in het verleden en maar terugkomen op de verloren kans van het volledig bebouwen. Nu ligt er een plan van stichting Huurdersbelangen om meer sociaal te bouwen, op een extra 3 hectare grond. Maar om deze wijk dan met 50% sociale bouw op te leveren, terwijl de woonvisie uit gaat van 30%, lijkt Doen! zeer onverstandig. 

Doen! is groot voorstander van gemêleerde wijken om de sociale cohesie in de wijken te borgen.

Verdere vertraging

Bovendien is er vooral ook grote behoefte aan woningen in het midden huur en lagere prijsklasse koop segment. Het huidige plan voor de bouw van 350 woningen op Bronsgeest is in gang gezet. Hier worden netjes de percentages van de woonvisie gevolgd. Het plan van Huurdersbelangen zal alleen maar weer verdere vertraging opleveren. En vertraging is niet wat we willen, snel de spade in de grond!  

Gat van Palace

En dan is daar ook nog het Gat van Palace. Doen! is positief dat daar eindelijk iets gaat gebeuren, maar vindt wel dat er gebouwd moet worden volgens het bestemmingsplan!

En niet te vergeten…….. De Schelft!

Hier is al veel debat over gevoerd. Doen! heeft zich duidelijk uitgesproken geen voorstander te zijn van een tijdelijke hal van 2 miljoen euro! Weggegooid geld! Beter dit geld uit te geven aan een nieuwbouw Schelft/sporthal met een basic zwembad. Ook de discussie over het al dan niet openstellen van het beschadigde zwembad heeft geleid tot de nodige vertragingen in de plannen voor nieuwbouw. Het idee dat er nu ligt, om aan De Schelft een gezondheidscentrum te koppelen kan Doen! zeker omarmen. Hierbij zou het nieuwe zwembad ook ingezet kunnen worden voor revalidatie en sport gerelateerde therapieën, waardoor tevens de bezettingsgraad vergroot wordt. Dit zou ook mooi passen bij de “geliefde” Noordwijkse kuuroord status.