Raadscolumn Astrid Warmerdam (DOEN!): zet belang inwoners voorop

Sinds kort is de gemeente Noordwijk een nieuwe lokale partij rijker. De naam van deze partij is DOEN! Graag maak ik van de mogelijkheid gebruik om DOEN! nader te introduceren.

Geen oppositie- of coalitiedenken 

Astrid WarmerdamBij DOEN! verdoen wij onze tijd niet met oppositie- of coalitiedenken. Onze standpunten zijn gebaseerd op wat goed is voor of in belang is van onze gemeente en haar inwoners. 

We vragen ons dus niet af of we de oppositie of coalitie bedienen met onze standpunten. Onze toets is of de bewoners van onze gemeente gebaat zijn bij een besluit. En als blijkt dat een goed idee haalbaar is, zowel financieel als inhoudelijk, dan krijgt het onze steun. Gezond verstand voorop en vooral geen gekrakeel voor de bühne. Praktisch en pragmatisch!

Alle kernen vertegenwoordigen 

Op deze manier willen wij de afstand tussen burger en bestuur verkleinen en een brug bouwen tussen politiek en inwoners. Wanneer DOEN! spreekt over onze gemeente dan hebben we het over alle kernen. Bij DOEN! hebben we dan ook de ambitie om de lokale partij te zijn waarin alle kernen van onze nieuwe gemeente zijn vertegenwoordigd en worden gehoord.

Stimulering van woningbouw en MKB 

Onderwerpen die momenteel onze bijzondere aandacht hebben zijn stimulering van woningbouw en het MKB. Zo heeft DOEN! het “deltaplan wonen” gesteund net zoals de bouw van 62 extra woningen op Offem Zuid. 

Vanuit sociale cohesie en de menselijke maat willen we zaken realiseren die zowel maatschappelijk als financieel haalbaar zijn en bijdragen aan een toekomstbestendige gemeente. 

DOEN! ondersteunt een goed ondernemersklimaat met veel ruimte voor innovatie en slim gebruik van kennis. Het MKB is de economische kurk waarop wij drijven en verdient daarom onze steun. Goede innovatieve initiatieven vanuit het MKB ontvangt DOEN! met open armen en kunnen rekenen op onze actieve ondersteuning.

Uiteindelijk streven we naar een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. DOEN!