Raadscolumn Astrid Warmerdam (DOEN!): DOEN!

Allereerst wenst DOEN! u een prachtig en vooral gezond 2020 toe! Hoewel we als DOEN! pas enkele maanden actief zijn, willen we graag terugblikken op hetgeen we de afgelopen periode gedaan hebben en natuurlijk wat we gaan DOEN! In 2020.

foto Astrid WarmerdamDOEN! Is de eerste nieuwe lokale partij voor heel Noordwijk waarin de belangen van alle woonkernen worden gehoord. DOEN! zet zich in voor een gemeente waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is.

DOEN! is vernieuwend, wij staan los van het oude politieke “wij/zij” denken. Als een voorstel haalbaar is, zowel financieel als inhoudelijk, en het voorstel is in het belang van onze gemeente en onze inwoners, dan krijgt het onze steun. Gezond verstand voorop en vooral geen gekrakeel voor de bühne. Praktisch en pragmatisch! Op deze manier willen wij de afstand tussen burger en bestuur verkleinen en een brug bouwen tussen politiek en inwoners.

Voor DOEN! staat de veiligheid binnen onze gemeente hoog op de agenda:

  • Dankzij DOEN! staat er nu een groot waarschuwingsbord aan de Zanderij om weggebruikers te attenderen op overvliegende ballen vanaf het VVSB terrein, in afwachting van een extra hoog hek. 
  • Gevaarlijk verkeerssituaties zoals de inrichting van het Raadhuisplein in Noordwijk Binnen zijn door DOEN! onder de aandacht gebracht van het college. 
  • De situatie ’s nachts op de taxi standplaats op Noordwijk Zee, waar jongeren na een "avondje stappen” een ritje naar huis willen nemen. Het blijkt dat er ook taxi’s staan van niet bonafide bedrijven die woekerprijzen vragen. DOEN! heeft het college opgeroepen beleid te formuleren zodat er alleen taxi’s staan met een keurmerk. Zo kan onze jeugd ’s nachts veilig met de taxi naar huis. 
  • Het borgen van de digitale veiligheid en dus uw privacy bij onze gemeente blijft een terugkerend probleem. DOEN! heeft dit inmiddels meerdere keren onder de aandacht gebracht.

Dit jaar gaan we de fundamenten onder DOEN! verstevigen, de partij oprichten, leden werven en het aantal mensen wat meedenkt over beleid en strategie uitbreiden. Mocht u zich aangesproken voelen, aarzel dan niet en laat van u horen!