Raad en college brengen werkbezoek aan ESA ESTEC en Space Expo

Op vrijdag 22 maart 2019 brachten raadsleden en leden van het college een werkbezoek aan ESA ESTEC en Space Expo. Een uitstekende gelegenheid om ‘het technisch hart van de Europese ruimtevaart’ in ons eigen Noordwijk te bekijken.

luisterende mensenDe raadsleden, wethouders en burgemeester werden ontvangen door Marcelle Tangelder, Programmamanager Ruimtevaart van de gemeente Noordwijk en Gaele Winters, projectleider Space Campus.   

Grootste locatie van ESA

ESTEC is de grootste locatie van ESA. Bij ESTEC en op het Space Business Park werken meer dan 2800 mensen aan wetenschappelijke missies, bemande ruimtevaart, aardobservatie-, telecommunicatie- en navigatiesatellieten en het gebruik van aardobservatiedata.

Indrukwekkende rondleiding

De aanwezige raadsleden en collegeleden kregen over deze onderwerpen een aantal interessante presentaties. Ook werden zij rondgeleid in het indrukwekkende testcentrum van ESTEC. Wethouder Roberto ter Hark, verantwoordelijk voor het beleidsterrein Space, vond het een prachtige middag: “Het is inspirerend om hier te zijn. Noordwijk speelt een prominente rol in de ruimtevaartontwikkeling in Nederland. Dichtbij ESTEC ontstaat de komende jaren een vestigingsplek om meer bedrijven aan te trekken en deze te laten groeien en bloeien.”

Mensen die luisterenRegio Deal en Space Campus Noordwijk

De wethouder doelde op de Regio Deal die in september 2018 is gesloten tussen Rijk, provincie en gemeente. Gezamenlijk wordt € 26 miljoen geïnvesteerd in het realiseren van een internationale ontmoetingsplek op ESTEC en de ontwikkeling van een campus. Ook economisch erg goed voor de gemeente Noordwijk. Vanuit de raad klonken hierover tijdens het werkbezoek daarom positieve geluiden.

Over deze Regio Deal werd bij Space Expo een presentatie gegeven. Hier ging men in op de versterking van de wisselwerking tussen ESA ESTEC, de Space Campus en de Nederlandse ruimtevaartsector. Ook kwamen concrete initiatieven die zijn opgestart om nieuwe bedrijvigheid op de campus te creëren aan de orde. Tenslotte werd een haalbaarheidsonderzoek van de verschillende toekomstscenario’s voor Space Expo aangekondigd.

mensen die kijkenNa de presentatie namen raadsleden en collegeleden bij Space Expo een kijkje in de replica van een deel van het internationale ruimtestation ISS, waar André Kuipers in verbleef. Met een gezellige borrel kwam een einde aan het werkbezoek.