Publicatie van ingekomen stukken: hoe werkt dat?

De gemeenteraad ontvangt veel brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad. Deze worden door de griffie op de lijst van ingekomen stukken gepubliceerd.

Publicatie

Publicatie vindt plaats in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Zo mogen brieven op de website alleen gepubliceerd worden als ze voldoen aan de privacywetgeving AVG. 

Namen en adresgegevens van inwoners worden weggelakt, tenzij ze nadrukkelijk toestemming hebben gegeven voor publicatie. Zorgvuldigheid en transparantie vormen de richtlijnen. Niet alle brieven kunnen gepubliceerd worden of meteen gepubliceerd worden. Bijvoorbeeld omdat ze veel persoonlijke of medische informatie bevatten. Soms is het nodig om extra (juridisch) advies in te winnen of toestemming te vragen. De brieven die ter inzage liggen bij de griffie in verband met de AVG, zijn ook in te zien op het gemeentehuis voor derden.