Profiel voor nieuwe burgemeester gereed

Wat voor burgemeester wil Noordwijk? De Beste. Het staat op cover van de profielschets. Op vrijdag 21 juni 2019 werd deze openbaar. Op donderdag 4 juli 2019 stelt de gemeenteraad het profiel vast.

Een kroonbenoemde burgemeester

Met het ontstaan van de huidige gemeente Noordwijk per 1 januari 2019 is een vacature voor een kroonbenoemde burgemeester ontstaan. De functie wordt nu nog waargenomen. Voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Noordwijk is door de gemeenteraad een profielschets opgesteld. De profielschets is klaar.

Volgende stappen in procedure

De gemeenteraad en de commissaris van de Koning staan voor de taak om de benoeming voor te bereiden. Hun volgende stap. Het vaststellen van het profiel. Dat gebeurt tijdens een openbare raadsvergadering op donderdag 4 juli 2019. Daarna zal de vacature in de Staatscourant van woensdag 10 juli 2019 bekendgemaakt worden.  

Inwoners bouwden mee aan het profiel

Wat voor een man of vrouw staat Noordwijk voor ogen? Onder meer dank zij de inbreng van inwoners ligt er een aansprekend profiel op tafel. Maar liefst 721 Noordwijkers hebben de moeite genomen om aan te geven naar het soort bestuurder waar hun voorkeur naar uitgaat. Hun inbreng heeft dan ook een plek gekregen in het profiel. Een oriëntatiepunt voor kandidaten. Ze weten meteen wat er leeft onder de Noordwijkers. 

Past helemaal bij Noordwijk

Maar meer partijen bouwden mee aan het profiel, onder meer de veiligheidsregio Hollands-Midden. Het resultaat is een profiel dat past bij de ontwikkeling waarvoor de gemeente staat. In grote lijnen ziet dat profiel er zo uit. 

De nieuwe burgemeester geeft en wekt vertrouwen. De bestuursstijl is verbindend, open en constructief, met een positieve insteek, zo valt te lezen. De nieuwe burgemeester geeft blijk van durf en daadkracht. Heeft reflecterend vermogen en beseft dat verandering gepaard gaat met vallen en opstaan. 

Uitdragen van de nieuwe werkwijzen

Ook de werkwijzen van de gemeente wordt door de toekomstige burgemeester uitgedragen en toegepast. Het gaat om:

  • opgavegericht werken: kijk naar wat nodig is, in plaats van ‘wie gaat daar over?’
  • overheidsparticipatie centraal stellen: initiatief is meer aan de samenleving, de overheid faciliteert, of laat waar mogelijk los.
  • een sterk accent op vernieuwing.

“Het ambt van burgemeester in Noordwijk is meer dan een voltijdse baan. U bent 24/7 onze burgemeester”. Kortom: Noordwijk wil de beste!

Meer informatie

Meer weten over de gehele procedure. Kijk dan op noordwijk.nl/nieuweburgemeester