Nieuw raadslid Wilfried Caspers

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 september is Wilfried Caspers geïnstalleerd als raadslid voor de Lijst Salman Noordwijk. Hij volgt Eric Berg op die vanwege zijn gezondheid helaas moest terugtreden als raadslid.

Voordat een nieuw raadslid kan toetreden tot de raad, volgt eerst een bijzondere procedure. Een commissie van raadsleden, de commissie Onderzoek geloofsbrieven, beoordeelt namelijk eerst of het nieuwe raadslid voldoet aan de vereisten van de Gemeentewet en kan worden toegelaten tot de raad. 

In orde

Burgemeester Wendy Verkleij en  Wilfried Caspers tijdens de installatieDe voorzitter van de commissie Onderzoek geloofsbrieven Gerard Duijndam verklaarde dat de commissie de geloofsbrieven in orde had bevonden en dat Wilfried Caspers kon worden toegelaten tot de raad. Daarna stemde de raad in met de bevindingen van de commissie en kon Wilfried Caspers worden geïnstalleerd. 

Plechtige verklaring

Burgermeester Wendy Verkleij vroeg daarop aan Wilfried Caspers of hij wilde beloven of verklaren dat hij om raadslid te worden niet ‘enige gift of gunst’ heeft gegeven of beloofd, dat hij niet ‘enig geschenk of enige belofte’ heeft aangenomen of zal aannemen, dat hij getrouw zal zijn aan de Grondwet, de wetten zal nakomen en ‘zijn plichten als raadslid naar eer en geweten zal vervullen’. Dat verklaarde Wilfried Caspers. De installatie van Wilfried Caspers is terug te kijken via deze link. De installatie begint rond 12.55 minuten. Meer informatie over raadslid Wilfried Caspers staat hier.