Moties over leerlingenvervoer, sociale woningbouw en wachtlijsten in de zorg

De gemeenteraad van Noordwijk sprak op 26 oktober 2021 ook over 3 actuele moties: leerlingenvervoer, sociale woningbouw Bronsgeest en wachtlijsten.

Leerlingenvervoer

De motie over actuele problemen met het leerlingenvervoer werd ingediend door Louis Koppel (GroenLinks), mede namens de PvdA en NZLokaal. In de motie roept de raad het college op in gesprek te gaan met vertegenwoordigers én ouders die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Verder vraagt de raad de problemen en ervaringen in kaart te brengen, en de motie te verspreiden in de regio. De motie werd bij acclamatie (zonder daarover te stemmen) aangenomen door de gemeenteraad. 

Sociale woningbouw Bronsgeest

Raadslid Rommie van Dokkum (PvdA) diende mede namens Bruisend Noordwijk, PUUR en GroenLinks een motie in voor meer sociale woningbouw in het gebied Bronsgeest. De motie haalde het niet met 7 stemmen voor van de indieners en 19 stemmen tegen. De motie droeg het college op te starten met de voorbereidingen op een nieuw bestemmingsplan 'Bronsgeest Sociaal voor 130 extra sociale huurwoningen op een extra gebied van tenminste 3 hectare. 

Wachtlijsten

Deze motie draagt het college op de raad 2 keer per jaar te informeren over de wachtlijsten voor WMO-hulp en de jeugdhulp. De raad vraagt om cijfers over het aantal inwoners dat op de wachtlijsten staan, voor welk type zorg de wachtlijst geldt, hoe lang de wachttijd op de betreffende wachtlijst is, en als inwoners op een wachtlijst staan na een intake, hoelang zij moeten wachten voordat de daadwerkelijke hulp start. De raad wil ook graag weten of de wachtlijsten een gevolg zijn omdat het budget op is. De motie over de wachtlijsten in de maatschappelijke zorg van Rommie van Dokkum (PvdA) werd met algemene stemmen aangenomen.

Terugkijken

De discussies over de moties zijn online te bekijken

  • Discussie over de motie over leerlingenvervoer (vanaf ongeveer 22 minuten).
  • Discussie over de motie sociale woningbouw in Bronsgeest (vanaf ongeveer 46 minuten).
  • Discussie over de motie wachtlijsten (vanaf ongeveer 1.49 minuten).