Meerderheid Raad: meer woningen in Offem Zuid

Op dinsdag 8 oktober 2019 vond er een extra raadsvergadering plaats in De Duinpan. Het was een vervolg op de vergadering van 1 oktober 2019. Toen werden door de drukke agenda niet alle onderwerpen behandeld.

Geen 638, maar 700 woningen

Het Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid kwam als eerste aan de orde in de gemeenteraad. Een meerderheid van NZLokaal, CDA, VVD, Lijst Salman Noordwijk, PvdA en DOEN! stemde in met een amendement om meer woningen te bouwen in de nieuwbouwwijk.
Het oorspronkelijke aantal in het plan ging uit van 638 woningen. De raad verhoogde dat aantal naar circa 700, waarvan minimaal 30% sociaal. Volgens de fracties is dit niet alleen goed voor het aantal (sociale) woningen, ook wordt het grondexploitatietekort (€ 5,2 miljoen) van het project daarmee teruggebracht. Iets dat wethouder Henri de Jong overigens betwijfelde. 

Balans kwaliteit en kwantiteit

PUUR en GroenLinks stemden tegen het amendement en wezen daarbij op de balans tussen kwaliteit en kwantiteit. Want wat betekent de verhoging van het aantal woningen nu voor bijvoorbeeld de infrastructuur in de wijk, vroegen beide fracties zich af. 
Wethouder de Jong stelde aan de kwaliteit uit het plan te willen vasthouden. Toch gaat hij, als reactie op het amendement, met de ontwikkelaar onderzoeken of er extra huizen kunnen worden gebouwd. De ruimte moet dan worden verdicht en sommige complexen krijgen een extra etage. 

Aansluiting Verlengde Beeklaan op N206

Ook steunde de meerderheid van de gemeenteraad (met uitzondering van PUUR, GroenLinks en PvdA) een motie van VVD, NZLokaal, Lijst Salman Noordwijk en CDA. 
Hierin wordt het college opgeroepen om met de ontwikkelaar in overleg te gaan over o.a. een volledige aansluiting tussen de Verlengde Beeklaan en de N206. Ook moet Offem Zuid volgens de indieners een hoge geluidsvoorziening hebben. De N206 is namelijk een 100 km weg. 

Gunning bouw Sportpark SJC

De gemeenteraad stemde verder unaniem in met de gunning van de bouw van het vernieuwde sportpark Lageweg aan Bam Bouw en Techniek. Ook werd daarbij extra budget van € 5 miljoen beschikbaar gesteld, waardoor de totale kosten voor het sportpark van voetbalclub SJC uitkomen op € 14,4 miljoen. 
Het is overigens nog niet bekend wanneer de nieuwbouw begint. Het is één van de projecten die is uitgesteld door de stikstofuitspraak van de Raad van State.

Subsidie voor marketing 
Tijdens de raadsvergadering werd aan Noordwijk Marketing een extra subsidie verleend. Een grote meerderheid steunde het voorstel en gaf aan dat marketing, promotie en bezoekersinformatie erg belangrijk is voor de toeristische gemeente Noordwijk.

Gedoogbeschikkingen vakantieparken

NZLokaal wilde samen met Lijst Salman Noordwijk en DOEN! een ruimhartig beleid opnemen voor oudere bewoners van vakantieparken in Noordwijkerhout. 

In 2005 pakte de gemeenteraad van Noordwijkerhout permanente bewoning bij Sollasi en Duinschooten aan. Voor bestaande bewoners kwamen er echter gedoogbeschikkingen tot 2026. 

Op dit moment maken daar nog 58, veelal oudere mensen, gebruik van. De genoemde partijen stelden met een motie voor om de aflopende gedoogbeschikkingen door te laten lopen tot overlijden of verhuizing van de laatste hoofdbewoner. 

Onder andere de VVD was tegen. De fractie gaf aan dat de bewoners 20 jaar de tijd hebben gehad om een andere woning te zoeken. Wethouder Sjaak van den Berg wilde eerst nagaan hoeveel gedoogbeschikkingen er in de oude gemeente Noordwijk zijn. Het beleid moet worden geharmoniseerd voordat het gedoogbeleid eventueel wordt verlengd. De wethouder zegde toe om de strekking van de motie mee te nemen bij deze harmonisering. Naar aanleiding van de toezegging trok NZLokaal de motie in. 

Parkeeroplossingen Noordwijk aan Zee

Tenslotte bleek uit de vergadering dat zowel de raad als het college spoedig willen beginnen met structurele en concrete parkeeroplossingen voor Noordwijk aan Zee. 

Voor verkenning hiervan wordt een voorbereidingskrediet van € 250.000 uitgetrokken. Een grote meerderheid stemde in met een motie van de VVD. Wethouder Roberto Ter Hark gaf aan blij te zijn met de steun uit de raad.

Raadsvergadering terugkijken?

Benieuwd naar het debat? De raadsvergadering kunt u natuurlijk terugkijken.