Gemeenteraad hervat vergaderingen - Rondetafelgesprek 7 april 2020

De gemeenteraad hervat haar vergaderingen. Op dinsdag 7 april 2020 zal er een aantal presentaties gegeven worden tijdens het Rondetafelgesprek (RTG) in aangepaste vorm. De gemeenteraadsleden kunnen vanaf hun huis de vergadering volgen en vragen stellen.

Werkwijze

Deze avond wordt ingericht als een pilot voor het op afstand houden van presentaties met de bestaande technische mogelijkheden. Op deze vergadering worden geen besluiten genomen door de gemeenteraad.  De vergadering wordt uitgezonden op de gebruikelijke manier en de raadsleden kunnen op afstand, via de mail, vragen stellen. Gebruik zal worden gemaakt van de vergaderlocatie in Noordwijkerhout.  Aanwezig zullen die avond zijn de voorzitter, griffier, collegelid en ambtenaar uiteraard op meer dan 1,5 meter afstand van elkaar. De vragen van de raadsleden zullen worden voorgelezen. 

De  presentaties gaan over:

  • Raadsvoorstel wet voorkeursrecht gemeenten 
  • Raadsvoorstel herinrichting vuurtorenplein.
  • Regionale Energiestrategie (RES)

U kunt de vergadering hier volgen.

Landelijke spoedwetgeving

Om het mogelijk te maken dat de gemeenteraad gedurende de coronaviruscrisisperiode rechtsgeldige besluiten kan nemen, is een spoedwet in de maak. Deze spoedwet moet het digitaal vergaderen en digitaal besluiten door gemeenteraden wettelijk mogelijk maken. Nadat dit wetsvoorstel eerder al door de ministerraad is goedgekeurd is het nu ook door de Tweede Kamer goedgekeurd. Het wetsvoorstel gaat nu richting de Eerste Kamer. De verwachting is dat de Eerste Kamer 7 april 2020 instemt met de spoedwet. Als dit het geval is dan zou de wet volgende week al van kracht kunnen zijn.  

Overige vergaderingen gemeenteraad Noordwijk

Het RTG van 14 april 2020 komt te vervallen. De bedoeling is met de nieuwe wetgeving de raadsvergadering van 21 april 2020 digitaal doorgang te laten vinden. Houd de website en twitter van de gemeenteraad in de gaten voor het laatste nieuws over vergaderingen van de gemeenteraad.