Geen bedenkingen voor samenwerking met Van Erk

De gemeenteraad van Noordwijk heeft dinsdagavond 2 november 2021 tijdens de raadsvergadering gesproken over de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Noordwijk en de Van Erk groep.

Samenwerkingsovereenkomst

Het college neemt het besluit over deze overeenkomst, maar vanwege het grote belang voor de gemeente Noordwijk vraagt het college de raad een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor deze samenwerkingsovereenkomst.  In de samenwerkingsovereenkomst zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder Van Erk de locaties, zoals het Vuurtorenplein en het Gat van Palace, die zij in Noordwijk van Bever Holding overnamen, kan ontwikkelen.

Eindelijk

De raad was over de hele linie blij dat er na jaren van vertraging nu eindelijk plannen liggen voor de ontwikkeling van de ‘shame plekken’ van Noordwijk. De politieke partijen in de raad stelden dinsdagavond het college vragen over de overeenkomst en de bouwplannen. 

Veel vragen

Zo waren er vragen over waarom er in de overeenkomst sprake is van een concerngarantie in plaats van een bankgarantie, over de grootte en hoogte van voorgestelde plannen voor het Gat van Palace, over de compensatie voor sociale woningbouw en middeldure woningen. Veel fracties uitten hun bezwaren over de korte tijd waarin de raad zich over de deels vertrouwelijke stukken een mening kon vormen.

Geen bedenkingen

De raad ging met 17 stemmen voor en 8 tegen akkoord met het voorstel om geen bedenkingen te uiten tegen de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Van Erk Groep. De bouwplannen zelf zullen door de raad besproken worden in de toekomstige raadsvoorstellen voor de bestemmingsplannen voor de verschillende locaties.  

Terugluisteren

Door een technische storing is het helaas niet mogelijk de raadvergadering terug te kijken. Beluister de geluidsopname (mp4 bestand) van het 2e deel van de vergadering, het raadsvoorstel en de samenwerkingsovereenkomst.