Raadscolumn Theo Alkemade (CDA): 'Ga stemmen op woensdag 20 maart'

De gemeenteraadsverkiezingen van november liggen alweer een tijdje achter ons. In december zijn de grote lijnen van het beleid van de nieuwe coalitie, bestaande uit NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk, vastgelegd in het coalitieakkoord.

man100 dagen 

Het nieuwe college is zo’n 100 dagen onderweg en komt binnenkort met een uitwerking van de belangrijkste speerpunten. De oppositiepartijen zijn nu ook in de gelegenheid gesteld om beleidspunten aan te dragen. Deze worden in april in de raad besproken zodat het college deze kan meenemen in de op te stellen collegeagenda indien de raad deze overneemt.

Bronsgeest 

 

Voor het CDA is Bronsgeest een spannend dossier. Wij willen huizen bouwen in de kern Noordwijk. Met name het volume gewenst door de Noordwijkse Woningstichting maar ook voor het middensegment. Daarnaast in Noordwijkerhout op het Bavoterrein en in de Zilk het Zilt. In het coalitieakkoord is afgesproken dat we een masterplan ontwikkelen om de gewenste volumes waar te maken. 

 

Eveneens moet er gekeken worden naar de financiële lasten die reeds op Bronsgeest rusten.  De uitkomst staat op dit moment geenszins vast. Het wordt een niet eenvoudige puzzel om te kijken of we dit bollencomplex op Bronsgeest, ons lokale erfgoed, kunnen behouden. Aanvullende woningbouw dient wel te geschieden.

 

Inloopspreekuren CDA 

 

Naast de grote onderwerpen spelen er ook veelal meer lokale, specifieke zaken als geluidsoverlast langs de N206 in Noordwijkerhout, verkeersveiligheid en groenonderhoud. Hiervoor houdt het CDA-inloopspreekavonden om meer op dit soort zaken die leven in de verschillende kernen in te kunnen gaan en in verbinding met u te staan.  We zoeken ook verbinding met de landelijke CDA-politici zoals nu om de voorgestelde sluiting van het Politiebureau aan de Duinwetering tegen te gaan. Of met de provincie zoals bij de N206.

 

Verkiezingen Provincie, Waterschappen én Europa 


Ik roep op om uw stem op woensdag 20 maart uit te brengen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Er staan lokale kandidaten op de lijsten die goed de belangen van de streek voor ons kunnen behartigen. 

 

Ikzelf mag voor de Europese verkiezingen op 23 mei als kandidaat nr. 14, een speciaal nummer vind ik zelf, op de lijst van het CDA staan. Ik hoop u te mogen vertegenwoordigen in Brussel om ook blijvend de lokale belangen, bijvoorbeeld het pulsvissen wat ons direct raakt, onder het voetlicht te brengen naast zaken als betaalbare klimaateisen en beperking van immigratie.