Eric Berg stopt als raadslid

Burgemeester Wendy Verkleij kenschetste Eric Berg als een raadslid die stond voor zijn standpunt. Ze zei bij zijn afscheid tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 september dat het ‘mooi is zo’n raadslid als Eric Berg in ons midden te hebben’.

Eric Berg neemt afscheid als raadslidEric Berg stopt als raadslid voor Lijst Salman Noordwijk omdat zijn gezondheid hem helaas in de steek laat. Hij blijft wel betrokken bij de gemeenteraad als commissielid en lid van de auditcommissie.

Man van de cijfers

Burgemeester Verkleij noemde Eric Berg een man van de cijfers die zich niets wijs liet maken, hij is altijd goed voorbereid en weet waarover hij het heeft. Eric Berg wordt in de raad opgevolgd door Wilfried Caspers, die die avond als raadslid voor Lijst Salman Noordwijk werd geïnstalleerd. U kunt het afscheid van Eric Berg terugkijken via deze link. Het afscheid begint rond 10 minuten.