College beantwoordt schriftelijke vragen D66 over Jeroensplein

Op 13 juni 2019 stelde de fractie van D66 vragen over de voortgang van de herinrichting van het Jeroensplein. De partij wilde van het college o.a. weten wat de redenen zijn voor de forse vertraging in de uitvoering. Ook vroeg zij een actuele planning van de werkzaamheden.

Vertraging in de aanbesteding

In de beantwoordingsbrief van 19 juli 2019 stelt het college dat de planning van de uitvoering om verschillende redenen is vertraagd. 
“De belangrijkste redenen zijn vertraging in de aanbesteding en vertraging doordat alsnog de Oranjevereniging is betrokken bij het ontwerp voor de herinrichting. De aanbesteding van de werkzaamheden voor de bakstenen muurtjes bleek veel duurder dan verwacht. Het ontwerp is zodoende aangepast. De bakstenen muurtjes zijn vervangen door natuurstenen banden. Zodoende past de aanbesteding binnen het budget,” aldus het college.

Evenemententent Oranjevereniging past niet in ontwerp

Het onderwerp van gesprek met het bestuur van de Oranjevereniging was het feit dat de grote evenemententent niet past in het ontwerp voor het Jeroensplein. Er zijn vervolgens gesprekken geweest met de wederzijdse intentie om tot oplossing te komen. Uiteindelijk bleek de tent niet inpasbaar en is gekozen voor een andere plek op het Verkadeplein, zo geeft het college aan. 

Werkzaamheden hervat in het najaar

Tenslotte stelt het college dat de werkzaamheden naar verwachting in het najaar worden opgestart, naar verwachting voor 1 oktober 2019. De werkzaamheden nemen naar verwachting 3 tot 4 maanden in beslag zodat eind 2020 de herinrichting definitief is afgerond.