Procedure nieuwe burgemeester 

Noordwijk kent op dit moment een waarnemend-burgemeester, mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld. Begin 2020 krijgt onze gemeente een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. De Commissaris van de Koning start hiervoor een procedure en stelt de planning op. Een belangrijke rol in de benoeming van een nieuwe burgemeester ligt bij de gemeenteraad.

De vertrouwenscommissie

De raad stelt de profielschets vast voor de nieuwe burgemeester. Zij doet een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de te benoemen burgemeester. Er is een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad ingesteld om deze aanbeveling voor te bereiden. De vertrouwenscommissie bestaat uit alle raadsfracties, meestal de fractievoorzitters. 

Profielschets

In de profielschets staat naar wat voor soort bestuurder de voorkeur uitgaat. Een burgemeester moet natuurlijk onafhankelijk en een verbinder zijn. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar over welke vaardigheden moet de toekomstige eerste burger verder beschikken? In de profielschets staat wat van de burgemeester wordt verwacht in de gemeente en wat de burgemeester mag verwachten van de gemeente.

Inwonersenquête

Bij die vraag heeft de gemeenteraad ook de inwoners betrokken met een inwonersenquête. Maar liefst 977 inwoners hebben daarop gereageerd. Hiervan hebben 721 personen de enquête volledig ingevuld. Bekijk de uitslag van de inwonersenquête.

De uitkomsten van de enquête krijgen een aparte plaats binnen de profielschets. Zo is in een oogopslag duidelijk wat de inwoners belangrijk vinden als het gaat om hun nieuwe burgemeester. Ook is aan de omringende gemeenten gevraagd om mee te denken en aan te geven wat zij belangrijk vinden. De uitkomsten van de enquête vindt u hieronder.

Tijdens openbare raadsvergadering overhandigd

Op donderdag 4 juli 2019 sprak de gemeenteraad in een extra vergadering over de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Ook de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, was daarbij aanwezig. Hij nam aan het einde van de vergadering de profielschets in ontvangst.

Openstellen vacature

Vervolgens wordt de vacature opengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De vacature, met een verwijzing naar de profielschets, wordt geplaatst op de website van de rijksoverheid. 

Selectie kandidaten 

Personen die burgemeester willen worden, schrijven een brief aan de Commissaris van de Koning. Hij selecteert kandidaten die in zijn ogen benoembaar zijn en overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. Daarna wordt gezamenlijk de uiteindelijke selectie bepaald.

Op 9 augustus 2019 maakte de provincie Zuid-Holland bekend dat 19 kandidaten hebben gesolliciteerd voor het burgemeesterschap van Noordwijk, waaronder 14 mannen en 5 vrouwen.

Sollicitatiegesprekken

De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met alle geselecteerde kandidaten en brengt advies uit aan de gemeenteraad. De procedure is geheim om de sollicitanten te beschermen. Uiteindelijk legt de vertrouwenscommissie twee kandidaten voor aan de gehele gemeenteraad.

Voorkeurskandidaat 

De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie in een besloten deel van een raadsvergadering. In het aansluitend openbare deel maakt zij haar voorkeurskandidaat voor het burgemeesterschap bekend. Deze aanbeveling wordt naar de Commissaris van de Koning gestuurd. 

Screening kandidaat

De aanbeveling wordt daarna met het advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van BZK verzonden. De minister laat de voorkeurskandidaat screenen. Dat betekent dat er onderzoek wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. 

Benoeming burgemeester

Als dit onderzoek is afgerond en er geen bezwaren zijn, draagt de minister van BZK de kandidaat voor. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Daarna wordt de burgemeester beëdigd door de Commissaris van de Koning. Tenslotte vindt de installatie plaats tijdens een eerstvolgende raadsvergadering.

ambtsketen