Adviesorganen

De gemeenteraad kent 2 adviesorganen: de Ombudsman en de Rekenkamer.

Nationale ombudsman

Elke gemeente is verplicht een ombudsfunctie te hebben. Dat kan door het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman of door aan te sluiten bij de Nationale ombudsman. De gemeente Noordwijk is aangesloten bij de Nationale ombudsman. Voor meer informatie en de voorwaarden voor het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Rekenkamer

Elke gemeente heeft een Rekenkamer. Een Rekenkamer is onafhankelijk en voert onderzoeken uit. Met deze onderzoeken willen zij het functioneren van onze gemeente verbeteren. In hun onderzoeken komen doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onder de aandacht. De Rekenkamer is helemaal onafhankelijk. De leden bepalen zelf de onderwerpen voor onderzoek en de manier waarop ze worden uitgevoerd. De gemeenteraad kan ook een verzoek voor een bepaald onderzoek indienen bij de Rekenkamer.

Werken aan nieuwe Rekenkamer

Op dit moment wordt er gewerkt aan het opzetten van de Rekenkamer van de gemeente Noordwijk.