Adviesorganen

De gemeenteraad kent 3 adviesorganen: de Ombudsman, Adviesraad Sociaal Domein en de Rekenkamer.

Nationale ombudsman

Elke gemeente is verplicht een ombudsfunctie te hebben. Dat kan door het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman of door aan te sluiten bij de Nationale ombudsman. De gemeente Noordwijk is aangesloten bij de Nationale ombudsman. Voor meer informatie en de voorwaarden voor het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk (ASD) bestaat uit mensen die goed thuis zijn op een groot aantal gebieden die horen bij het Sociaal Domein. Het gaat dan om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Sommige gedeelten van de Woningwet horen er ook bij, maar alleen als ze wat te maken hebben met de drie voorgaande wetten.

De ASD adviseert het college van burgemeester en wethouders, op verzoek van dat college. Ook kan de ASD het college ongevraagd adviseren. De ASD houdt de gemeenteraad goed op de hoogte van wat de ASD adviseert. Soms worden adviezen uitgebracht aan andere organisaties binnen het Sociaal Domein. Maar dat is alleen als er raakvlakken zijn met het beleid van de gemeente.

Er zijn ook zaken waarover de ASD niet adviseert. Dat is als het gaat over het personeels- en organisatiebeleid van de gemeente. Ook over individuele klachten, bezwaarschriften of andere individuele zaken worden geen adviezen uitgebracht. Maar wel weer over procedures, regelingen en richtlijnen, waar eventuele individuele klachten over gaan.

Rekenkamer

Elke gemeente heeft een Rekenkamer. Een Rekenkamer is onafhankelijk en voert onderzoeken uit. Met deze onderzoeken willen zij het functioneren van onze gemeente verbeteren. In hun onderzoeken komen doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onder de aandacht. De Rekenkamer is helemaal onafhankelijk. De leden bepalen zelf de onderwerpen voor onderzoek en de manier waarop ze worden uitgevoerd. De gemeenteraad kan ook een verzoek voor een bepaald onderzoek indienen bij de Rekenkamer.

Werken aan nieuwe Rekenkamer

Op dit moment wordt er gewerkt aan het opzetten van de Rekenkamer van de gemeente Noordwijk.