Wethouder VVD R. (Roberto) ter Hark 

Portefeuille

 • Wethouder Roberto ter HarkFinanciën
 • Economie 
 • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (MBO/HBO/universitair) 
 • Kuuroord
 • Ruimtevaart (NL Space Campus)
 • Kunst, Cultuur, Erfgoed
 • Regionale Zaken (Strategische Agenda Duin- en Bollenstreek)
 • Schiphol
 • Regionale mobiliteit 
 • Noordelijke Toeristische Ontsluiting/ Nationaal Park Hollandse Duinen 
 • Bouwaanvragen, principeverzoeken en omgevingsvergunningen 
 • Zeewaardig 
 • De Schelft
 • Uitbreiding Gravendam

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
 • Lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke sociale dienst Duin- en Bollenstreek’
 • Lid Algemeen/Dagelijks Bestuur Gemeentelijke Belastingen Lisse, Teylingen, Noordwijk
 • Lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Uitvoeringsagenda Trekkersoverleg Duin- en Bollenstreek
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Duin- en Bollenstreek: Netwerken en Verbindingen


Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen