Wethouder Partij voor de Inwoners A.G.M. (Alois) Eberharter

Portefeuille

 • Wethouder Alois EberharterCommunicatie 
 • Participatie
 • Dienstverlening en Informatiemanagement
 • P&O en huisvesting
 • Strand 
 • Horeca 
 • Sportbeleid
 • Omgevingswet
 • Omgevingsvisie
 • Volkshuisvesting
 • Woningtoewijzingsbeleid
 • Offem-Zuid
 • Bavo
 • ’t Zilt
 • Asielzaken

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

Geen

 

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen