Wethouder Lijst Salman Noordwijk D.T.C. (Dennis) Salman

Portefeuille

 • Wethouder Dennis SalmanOnderwijsbeleid (incl. VVE) 
 • Participatiewet
 • Minimabeleid 
 • Schulddienstverlening
 • Inburgering
 • Wmo
 • Welzijn
 • Vrijwilligersbeleid 
 • Maatschappelijke zorg 
 • Jeugd en jongerenwerk
 • Jeugdhulp
 • Maatschappelijke programma
 • Volksgezondheid
 • Dierenwelzijn 
 • Grondbedrijf

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke sociale dienst Duin- en Bollenstreek
 • Lid Dagelijks Bestuur Werkvoorzieningsschap Kust, Duin- en Bollenstreek
 • Lid Algemeen Bestuur Hecht
 • Lid Algemeen Bestuur Service Organisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ)

 

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen