Verdeling portefeuilles college

CollegeWie doet wat

Portefeuilleverdeling

Burgemeester
W.J.A. (Wendy) Verkleij-Eimers

 • Voorzitter Gemeenteraad
 • Voorzitter College van B&W
 • Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden
 • Bestuursfilosofie en algemene beleidscoördinatie
 • Openbare Orde en Rampenbestrijding
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio
 • Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
 • Handhaving Openbare Orde
 • Juridische Zaken
 • Vergunningen APV
 • Kabinetszaken
 • Representatie
 • Internationale betrekkingen / stedenband Hirado
 • Integriteit
 • Informatieveiligheid en -technologie
 • Evenementenbeleid
 • Project Raadzaal/Atrium 

Wethouder VVD
R. (Roberto) ter Hark 

 • Financiën
 • Economie 
 • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (MBO/HBO/universitair) 
 • Kuuroord
 • Ruimtevaart (NL Space Campus)
 • Kunst, Cultuur, Erfgoed
 • Regionale Zaken (Strategische Agenda Duin- en Bollenstreek)
 • Schiphol
 • Regionale mobiliteit 
 • Noordelijke Toeristische Ontsluiting/ Nationaal Park Hollandse Duinen 
 • Bouwaanvragen, principeverzoeken en omgevingsvergunningen 
 • Zeewaardig 
 • De Schelft
 • Uitbreiding Gravendam

Wethouder Partij voor de Inwoners
A.G.M. (Alois) Eberharter

 • Communicatie 
 • Participatie
 • Dienstverlening en Informatiemanagement
 • P&O en huisvesting
 • Strand 
 • Horeca 
 • Sportbeleid
 • Omgevingswet
 • Omgevingsvisie
 • Volkshuisvesting
 • Woningtoewijzingsbeleid
 • Offem-Zuid
 • Bavo
 • ’t Zilt
 • RO-handhaving  

Wethouder CDA 
T.C.W.M. (Theo) Alkemade

 • Duurzaamheid
 • Bodem en milieu 
 • Afval
 • Groen & Natuur
 • Civiel (beleid en uitvoering)
 • Maatschappelijk Vastgoed
 • Lokale bereikbaarheid (inclusief parkeren en verkeersveiligheid)
 • Speelplekken 
 • ISG-beleid 
 • Internationale Werkers
 • Project Noordwijk - taken ODWH
 • Bronsgeest 
 • Achterweg 
 • Molenweg
 • Noordwijkerduin 
 • De Nes  

Wethouder Lijst Salman Noordwijk
D.T.C. (Dennis) Salman

 • Onderwijsbeleid (incl. VVE) 
 • Participatiewet
 • Minimabeleid 
 • Schulddienstverlening
 • Inburgering
 • Wmo
 • Welzijn
 • Vrijwilligersbeleid 
 • Maatschappelijke zorg 
 • Jeugd en jongerenwerk
 • Jeugdhulp
 • Maatschappelijke programma
 • Volksgezondheid
 • Dierenwelzijn 
 • Grondbedrijf

Bij afwezigheid van burgemeester Wendy Verkleij 


Wie is bij afwezigheid de vervangende burgemeester?

 • Roberto ter Hark - 1e loco 
 • Theo Alkemade - 2e loco
 • Dennis Salman - 3e loco
 • Alois Eberharter - 4e loco