Taken college

De burgemeester en wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders van een gemeente. Zij zorgen voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester wordt benoemd voor 6 jaar. De Koning benoemt de burgemeester. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Dit is voor 4 jaar. De wethouders hebben allemaal verschillende terreinen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Zoals sport, cultuur of verkeer. Samen nemen de burgemeester en wethouders tijdens de collegevergadering besluiten. En bereiden zij besluiten voor. Deze worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit. Het college is verder verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente.

Taken en verantwoordelijkheden

Binnen het college hebben de burgemeester en wethouders verschillende taken en verantwoordelijkheden. Elke wethouder heeft een eigen portefeuille. Daarbij horen eigen taken. Ook de burgemeester heeft eigen taken en een eigen portefeuille. Daarin zit bijvoorbeeld altijd openbare orde en veiligheid.

Vergaderingen en besluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluiten die in deze vergaderingen worden genomen zijn wel openbaar en zijn te vinden op de pagina met de besluitenlijsten.