Stedenband Hirado

Gemeente Noordwijk onderhoudt sinds 2001 een actieve stedenband met de Japanse stad Hirado. De stedenband heeft als doel het bevorderen van de bestaande vriendschap en het creëren van een basis voor verdere uitwisseling, samenwerking en ontwikkeling op het gebied van jeugd, cultuur en economie.

Een stukje geschiedenis

De stedenband vindt zijn oorsprong in de 17e eeuw. Nederland had een uitzonderlijke band met Japan. Nederland mocht als enige Westerse land handeldrijven met Hirado. In het kader van de viering van de 400 jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland en Japan, zocht Hirado toenadering tot Noordwijkerhout. 

Culturele uitwisseling

De vriendschap begon met een voetbaluitwisseling tussen voetbalvereniging VVSB en voetballers uit Hirado. In 2011 werd de stedenband officieel gesloten en werd de focus verlegd naar een culturele uitwisseling voor middelbare scholieren. Sinds dat jaar wisselen Teylingen College Leeuwenhorst en de 3 middelbare scholen in Hirado jaarlijks groepen leerlingen uit. 

Andere projecten

Inmiddels lopen er naast de uitwisseling ook andere projecten zoals ‘Growing Friendship Through Flowers’. In Hirado wordt de in Noordwijkerhout gekweekte ‘Hiradotulp’ verkocht. In 2020 is er een begin gemaakt met een uitwisseling op afstand tussen de leerlingen van de Noordwijkse School en een basisschool in Hirado.

De stedenband blijft

De nieuwe gemeente Noordwijk heeft in 2019 de stedenband met instemming van de gemeenteraad overgenomen van de gemeente Noordwijkerhout. De gemeente heeft De Stichting Hirado-Noordwijk in het leven geroepen om uitvoering te geven aan het gemeentelijke beleid omtrent de stedenband. 

Meer weten

Meer informatie kunt u vinden op de Facebookpagina van de Stichting Hirado-Noordwijk. Of neem contact op met het bestuur.