Overzicht openbare activiteiten college

De activiteitenkalender is een overzicht voor de pers. In dit overzicht worden de activiteiten van leden van het college van burgemeester en wethouders opgenomen. In dit overzicht worden alleen activiteiten vermeld die openbaar zijn.

Prijsuitreiking Basketbalscholierentoernooi (21-10-2019)

  • maandag 21 oktober 2019
  • 13:15 uur
  • wethouder Dennis Salman reikt de prijzen uit van het Basketbalscholierentoernooi 2019 van MSV. De groepen 3/4 en 5/6 doen mee. Voor de groepen 3/4 worden er spelletjes georganiseerd. Voor de groepen 5/6 wordt er 3x3 gespeeld. 
  • Sporthal Duinwetering

Uitslag draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone (19-11-2019)

  • dinsdag 19 november 2019
  • 13:30 uur
  • wethouder Roberto ter Hark maakt de officiële uitslag bekend van de draagvlakmeting die de gemeente heeft gehouden. Webpublicatie volgt
  • gemeentehuis Noordwijk - werkkamer wethouder