Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Collegeagenda – Samen maken we Noordwijk

Flexibele agenda

De komende jaren staan 12 agendapunten centraal die het college graag met Noordwijk oppakt. Door gericht samen te werken met inwoners, ondernemers, verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties wil Noordwijk klinkende resultaten behalen. Het motto is dan ook: Samen maken we Noordwijk. De 11 agendapunten zijn in samenspraak met de omgeving tot stand gekomen. Een belangrijk doel van deze agenda: met elkaar de gemeente worden, die goed in staat is om op lange termijn de opgaven voor gebied, samenleving en regio uit te voeren. Lees het webbericht 'Samen resultaten bereiken voor Noordwijk'. 

Gekoppeld aan collegeleden

Om de gewenste samenwerking met het netwerk te bevorderen is elk agendapunt gekoppeld aan een collegelid. 

 • We zijn in onze werkwijzen open, modern en dienstbaar. Van den Berg
 • We versterken onze analyses en afstemming om overlast en criminaliteit aan te pakken. Hermans-Vloedbeld
 • We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties en maken die veiliger. Ter Hark
 • We bouwen innovatief door aan onze economische toekomst met Health, Space, Bulbs & Flowers. Ter Hark
 • We maken brede vorming van onze jeugd mogelijk, in aanvulling op reguliere onderwijsprogramma’s. Salman
 • We bevorderen dat iedere inwoner plezier kan beleven aan uitstekende sport- voorzieningen in onze gemeente. Van den Berg
 • We versterken vanuit een integrale toegang het netwerk dat klaarstaat   voor inwoners met een hulp- of zorgbehoefte. Salman
 • We voeren een tastbare en verantwoordelijke verduurzamingsaanpak. Van den Berg
 • We kiezen en introduceren een verbeterd systeem van afvalinzameling. Salman
 • We zorgen dat er continu gebouwd wordt. Vanuit inzicht in de woonbehoefte versterken we de coördinatie van bouwstromen. De Jong  en Salman
 • We lichten onze bestemmings- plannen door en passen die aan. Ook werken we aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet. De Jong
 • We zetten een eerste, herkenbare stap in onze kernenaanpak. Kernwethouders