Afspraak maken met het college?

Wil je een wethouder spreken? Mail je verzoek naar gemeente@noordwijk.nl. Geef goed aan wat het onderwerp is. Het kan zijn dat je eerst wordt verwezen naar de behandelend ambtenaar. Je mag ook bellen. +31 (0)71 36 60 000. Leg goed uit waarover je contact zoekt. Misschien is het effectiever om direct doorverbonden te worden met de vakambtenaar.