Afspraak maken met het college?

Wilt u een wethouder spreken? Mail dan uw verzoek naar gemeente@noordwijk.nl Geef goed aan wat het onderwerp is. Het kan zijn, dat u eerst wordt verwezen naar de behandelend ambtenaar. U mag ook bellen. Dat kan via +31 (0)71 36 60 000. Leg goed uit waarover u contact zoekt. Misschien is het effectiever om direct doorverbonden te worden met de vakambtenaar.