Zienswijze indienen

Als u het niet eens bent met een plan of besluit van de gemeente, kunt u uw zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze opsturen of mondeling doorgeven aan de gemeente.

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als uw buurman bouwplannen heeft en u het daar niet mee eens bent. Of misschien bent u het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente.

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing. Een ingediende zienswijze wordt altijd beantwoord. U krijgt hierover bericht nadat het besluit genomen is. 

Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt niet ontvankelijk verklaard. Als uw zienswijze niet-ontvankelijk is verklaard, (deels) is afgewezen of niet naar tevredenheid is meegenomen, kunt u bezwaar maken of in beroep gaan, afhankelijk van welk besluit voorligt. Daarover staat meer in de beantwoording die u krijgt.

De voorwaarden om een zienswijze in te dienen zijn:

 • Het is een zienswijze over ontwerpbesluiten of ontwerpplannen.
 • U dient uw zienswijze in binnen 6 weken na publicatie van het besluit of plan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U kunt uw zienswijze schriftelijk, per e-mail of mondeling doorgeven. De zienswijze dient gericht te zijn aan het bestuursorgaan dat het voorgenomen besluit heeft genomen, dus het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.

Maak voor een mondelinge zienswijze een afspraak met de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum, zij zullen u dan met een medewerker doorverbinden.

Zo dient u uw zienswijze schriftelijk of per e-mail in:

 • Stuur uw zienswijze naar de gemeente of mail via gemeente@noordwijk.nl waarin het volgende staat:
  • uw naam en adres
  • bij voorkeur uw telefoonnummer
  • het plan of besluit waar u het niet mee eens bent. Stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee of schrijf het dossiernummer op.
  • waarom u het niet eens bent met het ontwerp of besluit
  • de datum waarop u de zienswijze schrijft
  • uw handtekening (in geval van een e-mail een digitale handtekening of een ingescande en ondertekende zienswijze)
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening als u namens iemand anders een zienswijze indient

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl