Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Is de gemeente te laat met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan heeft u misschien recht op een dwangsom.

Een dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. Deze boete kan de gemeente krijgen als zij te laat is met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Er kan voor maximaal 42 dagen dwangsom worden verbeurd.

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als de gemeente door u veel te laat in gebreke is gesteld.
  • Als u niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de gemeente een beslissing moet nemen.
  • Als de aanvraag niet volledig is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via + 31 (0)71 36 60 000.

De gemeente moet binnen 2 weken na ontvangst van het formulier Dwangsom bij niet tijdig beslissen, alsnog een beslissing nemen. Heeft de gemeente dit niet gedaan? Dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

Zo laat u de gemeente weten dat zij te laat is met het nemen van een beslissing:

U kunt de gemeente ook dwingen een besluit te nemen. Dit doet u door meteen na afloop van de beslistermijn beroep in te stellen bij de rechter. Dit is meestal de Rechtbank Den Haag.