Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Omdat bijvoorbeeld uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden (het gaat dus bijvoorbeeld niet om de publicatie in het huis-aan-huisblad). Bent u te laat met uw bezwaarschrift, dan wordt dit in principe niet meer behandeld.

Uw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten voor een onafhankelijke commissie (commissie bezwaar- en klaagschriften). Deze commissie adviseert de gemeente over de beslissing op bezwaar.

De gemeente mag de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen.

Zo dient u een bezwaarschrift in:

 • U neemt schriftelijk contact op met de gemeente.
 • U zet in uw bezwaarschrift:
  • uw naam en adres;
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie);
  • de reden(en) van uw bezwaar;
  • uw handtekening.

Voor bezwaar tegen een aanslag gemeentelijke belastingen of de hoogte van uw WOZ-waarde geldt een afwijkende procedure. Op belastingenbollenstreek.nl kunt u nalezen hoe u bezwaar kunt maken tegen een aanslag gemeentelijke belastingen.

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.