Beleid en regels

  • Klachtenbeleid

    Beroepschrift, bezwaarschrift, dwangsom bij niet tijdig beslissen, klacht, Wob-verzoek en zienswijze indienen.

  • Bezorgklachten

    Bezorgklachten De Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad.

  • Gemeenteberichten en bekendmakingen

    De gemeente neemt iedere dag besluiten over zaken bij u in de buurt. Denk aan af te geven vergunningen of het vaststellen van een bestemmingsplan. De aangekondigde en de genomen besluiten worden officieel bekendgemaakt op de website van de overheid. Meld je aan voor de attenderingsservice.